Grunnskole og videregående opplæring

Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar, mens fylkeskommunen har ansvaret for opplæringen på videregående nivå. Også godkjente private skoler kan tilby grunnopplæring.

Statsforvalteren har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

Statsforvalteren veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og friskoleloven. Vi skal også føre tilsyn med at skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkende ord og handlinger

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Statsforvalteren. Vi har mer informasjon om hvordan du får en trygg skoledag uten mobbing. 

Klage til Statsforvalteren

Statsforvalteren behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i opplæringsloven og friskoleloven med tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen din, blir klagen automatisk sendt til Statsforvalteren for endelig behandling.

 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 17.06.2019

Vil behandle klagesaker raskere

Fylkesmannen er klageinstans for klager på standpunktkarakterer i grunnskolen. I år gjør vi tiltak for å få til en mer effektiv og smidig klagebehandling.


Publisert 26.03.2019

Høringskonferanse om nye læreplaner avlyst

Den annonserte høringskonferansen 23. april 2019 om nye læreplaner er avlyst.

 


Publisert 20.02.2019

Hvordan snakke med barn og foreldre?

I skole og barnehage er det viktig med godt samarbeidet og god dialog med barn og foreldre, men hvordan gjøres det i praksis? Det var tema for Fylkesmannens fagdag 13. februar.


Publisert 13.02.2019

No kan du bli lærarspesialist

Regjeringa ønskjer å halde på gode lærarar i klasserommet, slik at dei kan bidra til meir læring for elevane. Målet med lærarspesialistordninga er nettopp å tilby nye karrierevegar for lærarar som ønskjer fagleg utvikling samtidig som dei underviser.


Publisert 18.12.2018

Nytt i 2019

Udir har samlet informasjon om det som er nytt for det nye året i barnehage og skole.


Publisert 05.12.2018

Enklere å søke opp regelverkstolkninger

Nå kan du som jobber med juridisk saksbehandling enkelt søke opp regelverk for barnehage og opplæring.


Publisert 29.11.2018

Ny veileder om skolegudstjenester

Kunnskapsdepartementet har laget en ny veileder om deltakelse på skolegudstjenester.