Dispensasjon fra kravet om vurdering med karakter i fremmedspråk

Elever som jobber sammen

Statsforvalteren kan gi dispensasjon fra kravet om vurdering med karakter i fremmedspråk for videregående opplæring.

Publisert 09.10.2023

Du kan lese mer om hvordan du søker, vilkårene og hvor du sender søknaden under Dokumenter. Under Lenker finner du «Instruks for behandling av søknader om dispensasjon for vurdering i fremmedspråk» fra Kunnskapsdepartementet