Barnevernledersamling i Innlandet 2022

Jorunn Ødegårdstuen, June Merete Lie, Iren Wahlquist Skurdal, Ida Kjerschow Harstad
Jorunn Ødegårdstuen, June Merete Lie, Iren Wahlquist Skurdal, Ida Kjerschow Harstad Foto: Statsforvalteren i Innlandet.

Statsforvalteren inviterte alle ledere i de kommunale barneverntjenestene og Bufetat til samling 1. og 2. desember 2022. Nesten alle tjenestene deltok og flere av tjenestene bidro selv med innlegg og erfaringsutveksling.

Publisert 07.12.2022

Samlingen inneholdt fire hovedtemaer:

  • Forsvarlig ledelse
  • Tverrfaglig samarbeid
  • Fosterhjemsoppfølging
  • Kompetanse og veiledning

 

Det ble i løpet av samlingen sørget for at barnevernlederne fikk informasjon om lovkrav og retningslinjer, det ble delt eksempler og utvekslet erfaringer, samt tilrettelagt for drøftinger og gruppearbeid. Det ble også oppfordret til nettverksbygging og interkommunal kontakt.

Den nye barnevernsloven, som trer i kraft 1. januar 2023, krever at barnevernlederne har enda bedre styring med kvalitet, kompetanse, samarbeid, tiltaksoppfølging og dokumentasjon. Statsforvalteren har også i oppdrag å følge opp dette i 2023, og satser på videre dialog og gode møter og samlinger med kommunene i året som kommer.