Tilskudd og erstatninger forvaltet av Statsforvalteren i Trøndelag.

På denne siden har vi samlet tilskudd og erstatninger som Statsforvalterens ulike fagavdelingene forvalter på vegne av direktorater og departementer.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
15. sep Tilskudd til fjellandbruket i Trøndelag 2023 Gårdbrukere, samarbeidsgrupper, næringsutøvere bygdenæringer
05. sep Skjønnsmidler uforutsette og særskilte forhold Kommuner
23. jun Prosjektskjønn fornying og innovasjon 2024 Kommuner
02. mai Rapportering av utgifter til ressurskrevende tjenester til brukere født i 1953 og 1954 Kommuner
01. apr Tilskudd til svømmeopplæring i barnehager 2023 Barn i barnehage i alderen 4-6 år i Trøndelag
31. mar Tilbud til barn og unge med psykiske plager og problematisk rusmiddelbruk og behov for sammensatte tjenester Barn og unge som har behov for langvarig, tilpasset og/eller sammensatt oppfølging
31. mar Tilbud til voksne med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester Voksne med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester
05. mar Tilskudd til Kommunalt rusarbeid - ny innretning kap. 765.62 for 2023 Kommunene i Trøndelag
01. mar Tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Ledere og ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
01. mar Tilskudd til klimatiltak – Klimasats 2023 Kommuner og fylkeskommuner
01. mar Kompetanse og Tjenesteutvikling Målgruppen er ledere, ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i omsorgstjenesten. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte også i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe (f.eks NAV, barnevernstjeneste, barnehager og skoler). Den endelige målgruppen er brukere av den kommunale helse- og omsorgstjenesten og deres pårørende.
15. feb Tilskudd til klimatilpasning Kommuner og fylkeskommuner
01. feb Kunngjøring av tilskudd til kommunalt rusarbeid – overgangsordning for 2023 Kommunene i Trøndelag
01. feb Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret - 2023 Sosialt og økonomisk vanskeligstilte som har behov for sosiale tjenester, og andre som står i fare for å komme i en vanskelig livssituasjon
Søknadsfrist Tittel
15. sep Tilskudd til fjellandbruket i Trøndelag 2023
05. sep Skjønnsmidler uforutsette og særskilte forhold
23. jun Prosjektskjønn fornying og innovasjon 2024
02. mai Rapportering av utgifter til ressurskrevende tjenester til brukere født i 1953 og 1954
01. apr Tilskudd til svømmeopplæring i barnehager 2023
31. mar Tilbud til barn og unge med psykiske plager og problematisk rusmiddelbruk og behov for sammensatte tjenester
31. mar Tilbud til voksne med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester
05. mar Tilskudd til Kommunalt rusarbeid - ny innretning kap. 765.62 for 2023
01. mar Tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.
01. mar Tilskudd til klimatiltak – Klimasats 2023
01. mar Kompetanse og Tjenesteutvikling
15. feb Tilskudd til klimatilpasning
01. feb Kunngjøring av tilskudd til kommunalt rusarbeid – overgangsordning for 2023
01. feb Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret - 2023