Tilbud til voksne med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester

Søknadsfrist:
31. mars 2023 23:59
Målgruppe:
Voksne med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Trøndelag
Hvem kan søke:
Kommunene
Rapporteringsfrist:
1. april 2023 23:59

Målet med ordningen er å styrke tilbudet til personer med langvarige og sammensatte tjenestebehov gjennom å etablere helhetlige, samtidige og tverrfaglige tjenester fra ulike nivåer og sektorer.

Publisert 13.02.2023

I tilskuddsordningens prioritering 2 inngår og samhandling og tilbud til pasienter med særlig krevende og samtidige hjelpebehov.

Lenke til mer informasjon fra Helsedirektoratet om frister for rapportering og søknad.

Søknadsfrist:
31. mars 2023 23:59
Målgruppe:
Voksne med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Trøndelag
Hvem kan søke:
Kommunene
Rapporteringsfrist:
1. april 2023 23:59