Tilskudd til klimatilpasning

Søknadsfrist:
15. februar 2023 23.59
Målgruppe:
Kommuner og fylkeskommuner
Ansvarlig:
Miljødirektoratet
Hvem kan søke:
Kommuner og fylkeskommuner

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til kunnskapsoppbygging og utredninger om konkrete klimatilpasningstiltak.

Publisert 09.01.2023

Det er satt av 6,4 millioner kroner til ordningen i 2023. Formålet med tilskuddsordningen er å styrke kommunenes arbeid med klimatilpasning. Dette omfatter kunnskap og kompetanseheving om hvordan klimaendringene berører kommunens/ fylkeskommunenes ansvarsområder, og/eller utredinger om hvilke tiltak kommunen må sette i verk for å møte klimaendringene.

Midlene kan ikke brukes til gjennomføring av fysiske klimatilpasningstiltak f.eks. etablering av regnbed, grønne tak etc. 

Mer informasjon om ordningen og tidligere klimatilpasningsprosjekter (søknadsarkiv) finner du HER.

Søknadsfrist er 15. februar 2023.

Andre støtteordninger

NVE gir bl.a. tilskudd til:

NVE arrangerer naturfareseminar 29. mars 2023. I dette digitale seminaret får du vite mer om hvordan din kommune kan søke om tilskudd fra NVE til håndtering flom og skred.

Regionale klima- og miljømidler, søknadsfrist 15. februar 2023.

Søknadsfrist:
15. februar 2023 23.59
Målgruppe:
Kommuner og fylkeskommuner
Ansvarlig:
Miljødirektoratet
Hvem kan søke:
Kommuner og fylkeskommuner

Kontaktpersoner