Nettverkssamling for rus - og psykisk helsearbeid i Namsos

Dato:
1. juni 2023 09.00 - 15.30
Sted:
Hotell Scandic Rock City i Namsos
Arrangør:
Statsforvalteren, KORUS, NAPHA, KBT, RVTS og brukerorganisasjonene RIO, A-Larm, Mental Helse og LPP
Målgruppe:
Ansatte i kommunene i nordre del av Trøndelag som jobber med mennesker med psykiske lidelser og rusutfordringer. Ansatte i NAV. Ledere. Erfaringsmedarbeidere og brukerrepresentanter. Samarbeidspartnere innen TSB og psykisk helsevern.
Påmeldingsfrist:
10. mai 2023 23.59

Statsforvalteren, KORUS, NAPHA, KBT, RVTS og brukerorganisasjonene RIO, A-Larm, Mental Helse og LPP inviterer til nettverkssamling på Hotell Scandic Rock City i Namsos 01.06.23.

Publisert 30.03.2023

Målgruppe: Ansatte i kommunene i nordre del av Trøndelag som har ansvar for og jobber med mennesker med psykiske lidelser og rusutfordringer. Ansatte i NAV er også i målgruppen. Ledere oppfordres til å delta. Det er i tillegg ønskelig med deltakelse av erfaringsmedarbeidere og brukerrepresentanter. Samarbeidspartnere innen TSB og psykisk helsevern er også velkommen

NB! Vi gjør oppmerksom på at vi også i år arrangerer en tilsvarende nettverkssamling i Trondheim 05.09.23. og i Orkland 17.10.23. Dette for å redusere reiseavstand for kommuner i midtre og søndre del av Trøndelag. Vi har allikevel åpning for at kommuner kan melde seg på en av samlingene som nødvendigvis ikke ligger geografisk nærmest egen kommune, dersom dette er ønskelig.

Samlingen er gratis og inneholder «dagpakke» bestående av kaffe/the, pausemat og lunsj på hotellet.

Reiseutgifter og ev. behov for overnatting fra kvelden før, må dekkes av kommunene.

Nettverkssamlingen er gratis, men dersom du er påmeldt og ikke melder fra om at du ikke vil møte, vil du bli fakturert med kr. 720,- (Kostnad dagpakke)

Dato:
1. juni 2023 09.00 - 15.30
Sted:
Hotell Scandic Rock City i Namsos
Arrangør:
Statsforvalteren, KORUS, NAPHA, KBT, RVTS og brukerorganisasjonene RIO, A-Larm, Mental Helse og LPP
Målgruppe:
Ansatte i kommunene i nordre del av Trøndelag som jobber med mennesker med psykiske lidelser og rusutfordringer. Ansatte i NAV. Ledere. Erfaringsmedarbeidere og brukerrepresentanter. Samarbeidspartnere innen TSB og psykisk helsevern.
Påmeldingsfrist:
10. mai 2023 23.59