Nettverkssamling for rus - og psykisk helsearbeid i Orkland

Dato:
17. oktober 2023 09.00 - 15.30
Sted:
Bårdshaug gjestegård, Orkland
Arrangør:
Statsforvalteren, KORUS, NAPHA, KBT, RVTS og brukerorganisasjonene RIO, A-Larm, Mental Helse og LPP
Målgruppe:
Ansatte i kommunene i søndre del av Trøndelag som jobber med mennesker med psykiske lidelser og rusutfordringer. Ansatte i NAV. Ledere. Erfaringsmedarbeidere og brukerrepresentanter. Samarbeidspartnere innen TSB og psykisk helsevern.
Påmeldingsfrist:
12. september 2023 23.59

Statsforvalteren, KORUS, NAPHA, KBT, RVTS og brukerorganisasjonene RIO, A-Larm, Mental Helse og LPP inviterer til nettverkssamling på Bårdshaug gjestegård i Orkland 17.10 23.

Publisert 09.05.2023

Målgruppe: Ansatte i kommunene i søndre del av Trøndelag som har ansvar for og jobber med mennesker med psykiske lidelser og rusutfordringer. Ansatte i NAV er også i målgruppen. Ledere oppfordres til å delta. Det er i tillegg ønskelig med deltakelse av erfaringsmedarbeidere og brukerrepresentanter. Samarbeidspartnere innen TSB og psykisk helsevern er også velkommen

NB! Vi gjør oppmerksom på at vi også i år arrangerer en tilsvarende nettverkssamling i Namsos 01.06.23. og Trondheim 05.09.23. Dette for å redusere reiseavstand for kommuner i nordre og midtre del av Trøndelag. Vi har allikevel åpning for at kommuner kan melde seg på en av samlingene som nødvendigvis ikke ligger geografisk nærmest egen kommune, dersom dette er ønskelig.

Samlingen er gratis og inneholder «dagpakke» bestående av kaffe/the, pausemat og lunsj på hotellet.

Reiseutgifter og ev. behov for overnatting fra kvelden før, må dekkes av kommunene.

Nettverkssamlingen er gratis, men dersom du er påmeldt og ikke melder fra om at du ikke vil møte, vil du bli fakturert med kr. 720,- (Kostnad dagpakke).

Dato:
17. oktober 2023 09.00 - 15.30
Sted:
Bårdshaug gjestegård, Orkland
Arrangør:
Statsforvalteren, KORUS, NAPHA, KBT, RVTS og brukerorganisasjonene RIO, A-Larm, Mental Helse og LPP
Målgruppe:
Ansatte i kommunene i søndre del av Trøndelag som jobber med mennesker med psykiske lidelser og rusutfordringer. Ansatte i NAV. Ledere. Erfaringsmedarbeidere og brukerrepresentanter. Samarbeidspartnere innen TSB og psykisk helsevern.
Påmeldingsfrist:
12. september 2023 23.59