Fagavdelingene hos Statsforvalteren fører tilsyn med offentlige og private virksomheter på ulike områder. Vi kontrollerer at lover og regler blir holdt og at vilkår i utslippstillatelser overholdes.

For tilsyn og kontroller med forvaltningen i kommunene finner du informasjon og rapporter i Nasjonal Tilsynskalender, via følgende lenke: Tilsynskalender

Planlagte tilsyn med offentlige og private virksomheter vil registreres i kalenderen nedenfor når varsel er sendt.

Rapporter fra gjennomførte tilsyn med offentlige og private virksomheter finner du i feltet til høyre for hver artikkel.

I tillegg til å finne informasjon om tilsyn og kontroller av kommunene i Nasjonal Tilsynskalender, finner du alle rapporter etter tilsyn med barnevern-, sosial- og helsetjenestene i Nordland på Helsetilsynets nettside.

Du finner også informasjon om samordning av tilsyn og kontroller via følgende lenke: Tilsyn og samordning av tilsyn | Statsforvalteren i Nordland 

Dato Uke Ansvarlig Arrangement Sted
februar 2023
23. feb 8 Klima- og miljøavdelinga Tilsyn med J. M. Nilsen Fisk AS, avd. Andenes Hamnegata 87
14. feb 7 Klima- og miljøavdelinga Tilsyn med Lofoten Viking AS Røstnesvågen 26
07. feb 6 Klima- og miljøavdelinga Tilsyn med Pelagia Bodø sildoljefabrikk Burøyveien 27
Dato Arrangement
februar 2023
23. feb Tilsyn med J. M. Nilsen Fisk AS, avd. Andenes
14. feb Tilsyn med Lofoten Viking AS
07. feb Tilsyn med Pelagia Bodø sildoljefabrikk