Fagavdelingene hos Statsforvalteren fører tilsyn med offentlige og private virksomheter på ulike områder. Vi kontrollerer at lover og regler blir holdt og at vilkår i utslippstillatelser overholdes.

For tilsyn og kontroller med forvaltningen i kommunene finner du informasjon og rapporter i Nasjonal Tilsynskalender, via følgende lenke: Tilsynskalender

Planlagte tilsyn med offentlige og private virksomheter vil registreres i kalenderen nedenfor når varsel er sendt.

Rapporter fra gjennomførte tilsyn med offentlige og private virksomheter finner du i feltet til høyre for hver artikkel.

I tillegg til å finne informasjon om tilsyn og kontroller av kommunene i Nasjonal Tilsynskalender, finner du alle rapporter etter tilsyn med barnevern-, sosial- og helsetjenestene i Nordland på Helsetilsynets nettside.

Du finner også informasjon om samordning av tilsyn og kontroller via følgende lenke: Tilsyn og samordning av tilsyn | Statsforvalteren i Nordland 

Dato Uke Ansvarlig Arrangement Sted
september 2023
27. sep 39 Klima- og miljøavdelinga Tilsyn med Øyjord kalkbrudd Øyjordsveien 70
21. sep 38 Klima- og miljøavdelinga Tilsyn med Søndre Helgeland Miljøverk sitt deponi på Åremma Åremma
14. sep 37 Klima- og miljøvdelingen Tilsyn med Reno-Vest IKS sine deponier Bremnes
13. sep 37 Klima- og miljøavdelinga Tilsyn med Reno-Vest IKS Ramnflauget
13. sep 37 Klima- og miljøavdelinga Tilsyn med Reno-Vest Produksjon AS Ranmflauget
07. sep 36 Klima- og miljøavdelinga Tilsyn med Cermaq Norway AS avd. slakteri Steigen Bogøyveien 153
04. sep 36 Klima- og miljøavdelingen Tilsyn med Iris Salten IKS sitt deponi på Vikan Vikan
august 2023
30. aug 35 Klima- og miljøavdelinga Tilsyn med Norwegian Shores avd. Leines Åsheimveien 9
30. aug 35 Klima- og miljøavdelinga Tilsyn med Mowi avd. slakteri Herøy Øksningsveien 43
23. aug 34 Klima- og miljøavdelinga Tilsyn med Brattåsen massetak Brattåsen
Dato Arrangement
september 2023
27. sep Tilsyn med Øyjord kalkbrudd
21. sep Tilsyn med Søndre Helgeland Miljøverk sitt deponi på Åremma
14. sep Tilsyn med Reno-Vest IKS sine deponier
13. sep Tilsyn med Reno-Vest IKS
13. sep Tilsyn med Reno-Vest Produksjon AS
07. sep Tilsyn med Cermaq Norway AS avd. slakteri Steigen
04. sep Tilsyn med Iris Salten IKS sitt deponi på Vikan
august 2023
30. aug Tilsyn med Norwegian Shores avd. Leines
30. aug Tilsyn med Mowi avd. slakteri Herøy
23. aug Tilsyn med Brattåsen massetak