Fagavdelingene hos Statsforvalteren fører tilsyn med offentlige og private virksomheter på ulike områder. Vi kontrollerer at lover og regler blir holdt og at vilkår i utslippstillatelser overholdes.

For tilsyn og kontroller med forvaltningen i kommunene finner du informasjon og rapporter i Nasjonal Tilsynskalender, via følgende lenke: Tilsynskalender

Planlagte tilsyn med offentlige og private virksomheter vil registreres i kalenderen nedenfor når varsel er sendt.

Rapporter fra gjennomførte tilsyn med offentlige og private virksomheter finner du i feltet til høyre for hver artikkel.

I tillegg til å finne informasjon om tilsyn og kontroller av kommunene i Nasjonal Tilsynskalender, finner du alle rapporter etter tilsyn med barnevern-, sosial- og helsetjenestene i Nordland på Helsetilsynets nettside.

Du finner også informasjon om samordning av tilsyn og kontroller via følgende lenke: Tilsyn og samordning av tilsyn | Statsforvalteren i Nordland 

Dato Uke Ansvarlig Arrangement Sted
august 2023
23. aug 34 Klima- og miljøavdelinga Tilsyn med Frydenbø Industri Blokken AS Vervveien 7
17. aug 33 Klima- og miljøavdelinga Tilsyn med Gigante Salmon Rødøy - utfylling på lille indre Rosøy Lille indre Rosøya
juli 2023
06. jul 27 Klima- og miljøavdelinga Tilsyn med Kystverket - mudring i Raftsundet Raftsundet
juni 2023
29. jun 26 Klima- og miljøavdelinga Tilsyn med Avinor AS avd. Leknes lufthavn Leknes lufthavn
22. jun 25 Klima- og miljøavdelinga Tilsyn med Nordland fylkeskommune - mudring Ørnes fergekai Ørnes fergekai
13. jun - 14. jun 24 Klima- og miljøavdelingen Revisjon av Hålogaland Ressursselskap IKS Djupvik
08. jun - 27. jun 23 - 26 Klima- og miljøavdelinga Tilsyn med Selstad AS avd. Svolvær notbøteri Gunnar Bergs vei 24 og videomøte
07. jun 23 Klima- og miljøavdelinga Tilsyn med drift av Svenningsletta kunstgressbane - Svolvær idrettslag Svenningsletta kunstgressbane
mai 2023
31. mai 22 Klima- og miljøavdelinga Tilsyn med Fore Båt- og Motorservice Foreveien 141
april 2023
27. apr 17 Klima- og miljøavdelinga Tilsyn med Ellingsen Seafood AS, Hadsel og Lødingen kommune Svinøya
Dato Arrangement
august 2023
23. aug Tilsyn med Frydenbø Industri Blokken AS
17. aug Tilsyn med Gigante Salmon Rødøy - utfylling på lille indre Rosøy
juli 2023
06. jul Tilsyn med Kystverket - mudring i Raftsundet
juni 2023
29. jun Tilsyn med Avinor AS avd. Leknes lufthavn
22. jun Tilsyn med Nordland fylkeskommune - mudring Ørnes fergekai
13. jun - 14. jun Revisjon av Hålogaland Ressursselskap IKS
08. jun - 27. jun Tilsyn med Selstad AS avd. Svolvær notbøteri
07. jun Tilsyn med drift av Svenningsletta kunstgressbane - Svolvær idrettslag
mai 2023
31. mai Tilsyn med Fore Båt- og Motorservice
april 2023
27. apr Tilsyn med Ellingsen Seafood AS, Hadsel og Lødingen kommune