Fagavdelingene hos Statsforvalteren fører tilsyn med offentlige og private virksomheter på ulike områder. Vi kontrollerer at lover og regler blir holdt og at vilkår i utslippstillatelser overholdes.

For tilsyn og kontroller med forvaltningen i kommunene finner du informasjon og rapporter i Nasjonal Tilsynskalender, via følgende lenke: Tilsynskalender

Planlagte tilsyn med offentlige og private virksomheter vil registreres i kalenderen nedenfor når varsel er sendt.

Rapporter fra gjennomførte tilsyn med offentlige og private virksomheter finner du i feltet til høyre for hver artikkel.

I tillegg til å finne informasjon om tilsyn og kontroller av kommunene i Nasjonal Tilsynskalender, finner du alle rapporter etter tilsyn med barnevern-, sosial- og helsetjenestene i Nordland på Helsetilsynets nettside.

Du finner også informasjon om samordning av tilsyn og kontroller via følgende lenke: Tilsyn og samordning av tilsyn | Statsforvalteren i Nordland 

Dato Uke Ansvarlig Arrangement Sted
april 2023
26. apr 17 Klima- og miljøavdelinga Tilsyn med Cermaq Norway Salmon AS, Øksnes kommune Sandset og Gisløy
20. apr 16 Klima- og miljøavdelinga Tilsyn med Slipen Mekaniske AS Kirkeveien 1, Sandnessjøen
20. apr 16 Klima- og miljøavdelinga Tilsyn med Larsens Motorservice AS Grindvikveien 13-15
20. apr 16 Klima- og miljøavdelinga Tilsyn med Benchmark Genetics AS, Sørfjorden Stamfiskanlegg Sørfjorden
mars 2023
22. mar 12 Klima- og miljøavdelinga Revisjon av Biomar AS avd. Myre Bolstads vei 24
08. mar 10 Klima- og miljøavdelinga Tilsyn med Lerøy Norway Seafoods AS avd. Skårvågen Skårvågveien 10 B
08. mar 10 Klima- og miljøavdelinga Tilsyn med Vesterålen havbruk produksjonslag AS Bolstads vei 7
07. mar 10 Klima- og miljøavdelinga Tilsyn med Gunnar Klo AS avd. Myre Havnegata 3
07. mar 10 Klima- og miljøavdelinga Tilsyn med Myremar AS Havnegata 55
februar 2023
23. feb 8 Klima- og miljøavdelinga Tilsyn med Andøya flystasjon Andenes
Dato Arrangement
april 2023
26. apr Tilsyn med Cermaq Norway Salmon AS, Øksnes kommune
20. apr Tilsyn med Slipen Mekaniske AS
20. apr Tilsyn med Larsens Motorservice AS
20. apr Tilsyn med Benchmark Genetics AS, Sørfjorden Stamfiskanlegg
mars 2023
22. mar Revisjon av Biomar AS avd. Myre
08. mar Tilsyn med Lerøy Norway Seafoods AS avd. Skårvågen
08. mar Tilsyn med Vesterålen havbruk produksjonslag AS
07. mar Tilsyn med Gunnar Klo AS avd. Myre
07. mar Tilsyn med Myremar AS
februar 2023
23. feb Tilsyn med Andøya flystasjon