Fagavdelingene hos Statsforvalteren fører tilsyn med offentlige og private virksomheter på ulike områder. Vi kontrollerer at lover og regler blir holdt og at vilkår i utslippstillatelser overholdes.

For tilsyn og kontroller med forvaltningen i kommunene finner du informasjon og rapporter i Nasjonal Tilsynskalender, via følgende lenke: Tilsynskalender

Planlagte tilsyn med offentlige og private virksomheter vil registreres i kalenderen nedenfor når varsel er sendt.

Rapporter fra gjennomførte tilsyn med offentlige og private virksomheter finner du i feltet til høyre for hver artikkel.

I tillegg til å finne informasjon om tilsyn og kontroller av kommunene i Nasjonal Tilsynskalender, finner du alle rapporter etter tilsyn med barnevern-, sosial- og helsetjenestene i Nordland på Helsetilsynets nettside.

Du finner også informasjon om samordning av tilsyn og kontroller via følgende lenke: Tilsyn og samordning av tilsyn | Statsforvalteren i Nordland 

Dato Uke Ansvarlig Arrangement Sted
februar 2022
23. feb 8 Klima- og miljøavdelinga Tilsyn med Riksheim fisk Sauøya
23. feb 8 Klima- og miljøavdelinga Tilsyn med Hopen fisk AS Hopsveien 42
17. feb 7 Klima- og miljøavdelinga Tilsyn med AS Glea Gleaveien 11 A
17. feb 7 Klima- og miljøavdelinga Tilsyn med John Greger AS Tyvsøyveien 15
16. feb 7 Oppvekst- og velferdsavdelinga Tilsyn med Hamarøy kommune – Barnehagemyndighet Rådhuset, Oppeid
08. feb 6 Klima- og miljøavdelinga Tilsyn med Egil Kristoffersen & sønner AS lakseslakteri (videomøte)
03. feb 5 Klima- og miljøavdelinga Tilsyn med Calanus AS avd. produksjon (videomøte)
Dato Arrangement
februar 2022
23. feb Tilsyn med Riksheim fisk
23. feb Tilsyn med Hopen fisk AS
17. feb Tilsyn med AS Glea
17. feb Tilsyn med John Greger AS
16. feb Tilsyn med Hamarøy kommune – Barnehagemyndighet
08. feb Tilsyn med Egil Kristoffersen & sønner AS lakseslakteri
03. feb Tilsyn med Calanus AS avd. produksjon