Fagavdelingene hos Statsforvalteren fører tilsyn med offentlige og private virksomheter på ulike områder. Vi kontrollerer at lover og regler blir holdt og at vilkår i utslippstillatelser overholdes.

For tilsyn og kontroller med forvaltningen i kommunene finner du informasjon og rapporter i Nasjonal Tilsynskalender, via følgende lenke: Tilsynskalender

Planlagte tilsyn med offentlige og private virksomheter vil registreres i kalenderen nedenfor når varsel er sendt.

Rapporter fra gjennomførte tilsyn med offentlige og private virksomheter finner du i feltet til høyre for hver artikkel.

I tillegg til å finne informasjon om tilsyn og kontroller av kommunene i Nasjonal Tilsynskalender, finner du alle rapporter etter tilsyn med barnevern-, sosial- og helsetjenestene i Nordland på Helsetilsynets nettside.

Du finner også informasjon om samordning av tilsyn og kontroller via følgende lenke: Tilsyn og samordning av tilsyn | Statsforvalteren i Nordland 

Dato Uke Ansvarlig Arrangement Sted
august 2022
25. aug 34 Klima- og miljøavdelinga Tilsyn med Helgeland båtservice AS Onøyveien 16
25. aug 34 Klima- og miljøavdelinga Tilsyn med Nordland Rensefisk AS Naustholmen
19. aug 33 Klima- og miljøavdelinga Revisjon av Nova Sea AS avd. industri Lovund
juni 2022
02. jun 22 Klima- og miljøavdelinga Revisjon av Salten N950 AS Sør-Arnøy
02. jun - 14. jun 22 - 24 Klima- og miljøavdelinga Tilsyn med idrettsbaner Nordland
mai 2022
25. mai 21 Klima- og miljøavdelinga Tilsyn hos Aminor AS i Meløy kommune Halsa
18. mai 20 Klima- og miljøavdelinga Tilsyn hos Nordland Akva AS i Meløy Kommune Engavågen
09. mai - 11. mai 19 Klima- og miljøavdelinga Revisjon av Lofoten avfallsselskap IKS Leknes
april 2022
28. apr 17 Klima- og miljøavdelinga Tilsyn med Betong & Entreprenør AS Rækøyveien 68
28. apr 17 Klima- og miljøavdelinga Tilsyn med Lofotpukk AS Rækøya
Dato Arrangement
august 2022
25. aug Tilsyn med Helgeland båtservice AS
25. aug Tilsyn med Nordland Rensefisk AS
19. aug Revisjon av Nova Sea AS avd. industri
juni 2022
02. jun Revisjon av Salten N950 AS
02. jun - 14. jun Tilsyn med idrettsbaner
mai 2022
25. mai Tilsyn hos Aminor AS i Meløy kommune
18. mai Tilsyn hos Nordland Akva AS i Meløy Kommune
09. mai - 11. mai Revisjon av Lofoten avfallsselskap IKS
april 2022
28. apr Tilsyn med Betong & Entreprenør AS
28. apr Tilsyn med Lofotpukk AS