Fagavdelingene hos Statsforvalteren fører tilsyn med offentlige og private virksomheter på ulike områder. Vi kontrollerer at lover og regler blir holdt og at vilkår i utslippstillatelser overholdes.

For tilsyn og kontroller med forvaltningen i kommunene finner du informasjon og rapporter i Nasjonal Tilsynskalender, via følgende lenke: Tilsynskalender

Planlagte tilsyn med offentlige og private virksomheter vil registreres i kalenderen nedenfor når varsel er sendt.

Rapporter fra gjennomførte tilsyn med offentlige og private virksomheter finner du i feltet til høyre for hver artikkel.

I tillegg til å finne informasjon om tilsyn og kontroller av kommunene i Nasjonal Tilsynskalender, finner du alle rapporter etter tilsyn med barnevern-, sosial- og helsetjenestene i Nordland på Helsetilsynets nettside.

Du finner også informasjon om samordning av tilsyn og kontroller via følgende lenke: Tilsyn og samordning av tilsyn | Statsforvalteren i Nordland 

Dato Uke Ansvarlig Arrangement Sted
september 2022
29. sep 39 Klima- og miljøavdelinga Tilsyn med Akvafuture AS Hamnsundet/Sæterosen
28. sep 39 Klima- og miljøavdelinga Tilsyn med HAF Røssvollhei Røssvoll
27. sep 39 Klima- og miljøavdelinga Tilsyn med Norsk ildfast gjenvinning Mo industripark
22. sep 38 Klima- og miljøavdelinga Tilsyn med Brønnøy Kalk AS Velfjord
22. sep 38 Klima- og miljøavdelinga Tilsyn med Bil1Din mottak for kasserte kjøretøy Salhusmarka 5
08. sep 36 Klima- og miljøavdelinga Tilsyn med Terje Mørkved slip og mek. verksted AS Sund
08. sep 36 Klima- og miljøavdelinga Tilsyn med Patentstlipen AS Ballstad
07. sep 36 Klima- og miljøavdelinga Tilsyn med O. Marhaug slip og mek. verksted AS Svolvær
07. sep 36 Klima- og miljøavdelinga Tilsyn med Lofoten sveiseindustri Svolvær
august 2022
31. aug 35 Klima- og miljøavdelinga Tilsyn med Nordasfalt AS sitt asfaltverk i Vikan Vikan
Dato Arrangement
september 2022
29. sep Tilsyn med Akvafuture AS
28. sep Tilsyn med HAF Røssvollhei
27. sep Tilsyn med Norsk ildfast gjenvinning
22. sep Tilsyn med Brønnøy Kalk AS
22. sep Tilsyn med Bil1Din mottak for kasserte kjøretøy
08. sep Tilsyn med Terje Mørkved slip og mek. verksted AS
08. sep Tilsyn med Patentstlipen AS
07. sep Tilsyn med O. Marhaug slip og mek. verksted AS
07. sep Tilsyn med Lofoten sveiseindustri
august 2022
31. aug Tilsyn med Nordasfalt AS sitt asfaltverk i Vikan