Tilsyn med Akvafuture AS

Dato:
29. september 2022 00.00 - 23.59
Sted:
Hamnsundet/Sæterosen
Kommune:
Brønnøy og Vevelstad Kommune
Ansvarlig:
Klima- og miljøavdelinga

Statsforvalteren har varslet tilsyn med Akvafuture AS på lokalitet Hamnsundet og Sæterosen i Brønnøy og Vevelstad kommune.

Publisert 22.09.2022

Statsforvalteren i Nordland skal føre tilsyn med akvakulturanlegg i fylket for å kontrollere at krav i forurensningsloven med tilhørende forskrifter og tillatelser blir etterlevd. Statsforvalteren fører også tilsyn med krav i internkontrollforskriften.

Vi ønsker at kontrollen skal bidra til at bedriften arbeider systematisk og risikobasert med å redusere sine påvirkninger på ytre miljø. Statsforvalteren ønsker også dialog med bedriften om ulike risikoforhold som er knyttet til akvakultur i sjø i forhold til ytre miljø.

Aktuelle deltema kan være:

  • Resipientundersøkelser
  • Utslipp
  • Miljømål
  • Miljørisikovurderinger 
  • Avfallshåndtering
  • Internkontroll

 

Kopi av varsel om tilsyn kan lastes ned fra denne siden. 

Dato:
29. september 2022 00.00 - 23.59
Sted:
Hamnsundet/Sæterosen
Kommune:
Brønnøy og Vevelstad Kommune
Ansvarlig:
Klima- og miljøavdelinga