Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Fagavdelingene hos Statsforvalteren fører tilsyn med offentlige og private virksomheter på ulike områder. Vi kontrollerer at lover og regler blir holdt og at vilkår i utslippstillatelser overholdes.

Planlagte tilsyn vil legges i kalenderen under her når varsel er sendt.

Rapporter fra gjennomførte tilsyn kan du finne i feltet til høyre i hver artikkel. I tillegg finner du alle rapporter etter tilsyn med barnevern-, sosial- og helsetjenestene i Nordland på Helsetilsynets nettside.

Dato Uke Ansvarlig Arrangement Sted
februar 2021
17. feb - 30. apr 7 - 17 Klima- og miljøavdelinga Tilsynsaksjon fiskemel og fiskeolje Nordland
mars 2021
09. mar 10 Klima- og miljøavdelinga Tilsyn med Biomar AS avd. Myre (videomøte)
09. mar 10 Klima- og miljøavdelinga Tilsyn med Hålogaland Ressursselskap IKS - Djupvik deponi (videomøte)
10. mar 10 Klima- og miljøavdelinga Tilsyn med Skretting AS avd. Stokmarknes (videomøte)
23. mar 12 Oppvekst- og utdanningsavdelinga Tilsyn med Beiarn barne- og ungdomsskole Beiarn barne- og ungdomsskole
Dato Arrangement
februar 2021
17. feb - 30. apr Tilsynsaksjon fiskemel og fiskeolje
mars 2021
09. mar Tilsyn med Biomar AS avd. Myre
09. mar Tilsyn med Hålogaland Ressursselskap IKS - Djupvik deponi
10. mar Tilsyn med Skretting AS avd. Stokmarknes
23. mar Tilsyn med Beiarn barne- og ungdomsskole