Fagavdelingene hos Statsforvalteren fører tilsyn med offentlige og private virksomheter på ulike områder. Vi kontrollerer at lover og regler blir holdt og at vilkår i utslippstillatelser overholdes.

For tilsyn og kontroller med forvaltningen i kommunene finner du informasjon og rapporter i Nasjonal Tilsynskalender, via følgende lenke: Tilsynskalender

Planlagte tilsyn med offentlige og private virksomheter vil registreres i kalenderen nedenfor når varsel er sendt.

Rapporter fra gjennomførte tilsyn med offentlige og pritave virksomheter finner du i feltet til høyre for hver artikkel.

I tillegg til å finne informasjon om tilsyn og kontroller av kommunene i Nasjonal Tilsynskalender, finner du alle rapporter etter tilsyn med barnevern-, sosial- og helsetjenestene i Nordland på Helsetilsynets nettside.

Dato Uke Ansvarlig Arrangement Sted
september 2021
28. sep 39 Oppvekst- og utdanningsavdelinga Tilsyn med Svolvær skole, Vågan kommune Svolvær skole
oktober 2021
05. okt 40 Klima- og miljøavdelinga Tilsyn med Helgeland Avfallsforedling IKS - deponi - Rana Røssvoll
11. okt 41 Klima- og miljøavdelinga Tilsyn med Iris Salten IKS og Iris Produksjon AS - Bodø Vikan
14. okt 41 Klima- og miljøavdelinga Tilsyn med Arbor AS - Hattfjelldal Hattfjelldal
18. okt 42 Klima- og miljøavdelinga Tilsyn med Østbø AS - Langstranda - Bodø Langstranda
Dato Arrangement
september 2021
28. sep Tilsyn med Svolvær skole, Vågan kommune
oktober 2021
05. okt Tilsyn med Helgeland Avfallsforedling IKS - deponi - Rana
11. okt Tilsyn med Iris Salten IKS og Iris Produksjon AS - Bodø
14. okt Tilsyn med Arbor AS - Hattfjelldal
18. okt Tilsyn med Østbø AS - Langstranda - Bodø