Fagavdelingene hos Statsforvalteren fører tilsyn med offentlige og private virksomheter på ulike områder. Vi kontrollerer at lover og regler blir holdt og at vilkår i utslippstillatelser overholdes.

Planlagte tilsyn vil legges i kalenderen under her når varsel er sendt.

Rapporter fra gjennomførte tilsyn kan du finne i feltet til høyre i hver artikkel. I tillegg finner du alle rapporter etter tilsyn med barnevern-, sosial- og helsetjenestene i Nordland på Helsetilsynets nettside.

Dato Uke Ansvarlig Arrangement Sted
juni 2021
14. jun - 18. jun 24 Klima- og miljøavdelinga Revisjon av Søndre Helgeland Miljøverk IKS Åremma
Dato Arrangement
juni 2021
14. jun - 18. jun Revisjon av Søndre Helgeland Miljøverk IKS