Tilsyn hos Nordland Akva AS i Meløy Kommune

Dato:
18. mai 2022 23.59
Sted:
Engavågen
Kommune:
Meløy
Ansvarlig:
Klima- og miljøavdelinga
Målgruppe:
Oppdrettsanlegg

Statsforvalteren har varslet tilsyn hos Nordland Akva på lokaliteten Åmøya i Meløy kommune 

Publisert 03.05.2022

Vi skal føre tilsyn med akvakulturanlegg i fylket for å kontrollere at krav i forurensningsloven med tilhørende forskrifter og tillatelser blir etterlevd.

Tema for tilsynet er blant annet:

- resipientundersøkelser

- utslipp 

- avfallshåndtering

- internkontroll

 

Kopi av varsel om tilsyn kan lastes ned fra denne siden. 

Dato:
18. mai 2022 23.59
Sted:
Engavågen
Kommune:
Meløy
Ansvarlig:
Klima- og miljøavdelinga
Målgruppe:
Oppdrettsanlegg