Tilsyn med Hamarøy kommune – Barnehagemyndighet

Dato:
16. februar 2022
Sted:
Rådhuset, Oppeid
Kommune:
Hamarøy kommune
Ansvarlig:
Oppvekst- og velferdsavdelinga
Målgruppe:
Barnehagemyndighet

Tema for tilsynet er kommunens ansvar som barnehagemyndighet og håndteringen av regelverket om utdanningskrav for styrer og pedagogisk leder.

Publisert 10.03.2022

Kommunens ansvar som barnehagemyndighet har flere undertemaer.

Vi har undersøkt hvordan Hamarøy kommune påser at barnehagene blir drevet i tråd med gjeldende regelverk og hvordan kommunen håndterer regelverket om utdanningskrav for styrer og pedagogisk leder.

Som en del av tilsynet har vi også sett på kommunens bruk av dispensasjon fra utdanningskravet. Tilsynet ble gjennomført stedlig.

Vi har avdekket lovbrudd som kommunen må rette opp i innen 15. august 2022.

Dato:
16. februar 2022
Sted:
Rådhuset, Oppeid
Kommune:
Hamarøy kommune
Ansvarlig:
Oppvekst- og velferdsavdelinga
Målgruppe:
Barnehagemyndighet