Fagavdelingene hos Statsforvalteren fører tilsyn med offentlige og private virksomheter på ulike områder. Vi kontrollerer at lover og regler blir holdt og at vilkår i utslippstillatelser overholdes.

For tilsyn og kontroller med forvaltningen i kommunene finner du informasjon og rapporter i Nasjonal Tilsynskalender, via følgende lenke: Tilsynskalender

Planlagte tilsyn med offentlige og private virksomheter vil registreres i kalenderen nedenfor når varsel er sendt.

Rapporter fra gjennomførte tilsyn med offentlige og private virksomheter finner du i feltet til høyre for hver artikkel.

I tillegg til å finne informasjon om tilsyn og kontroller av kommunene i Nasjonal Tilsynskalender, finner du alle rapporter etter tilsyn med barnevern-, sosial- og helsetjenestene i Nordland på Helsetilsynets nettside.

Dato Uke Ansvarlig Arrangement Sted
november 2021
18. nov 46 Klima- og miljøavdelinga Tilsyn med Hammerfall og Løgavlen dolomittbrudd Løgavlen og Hammerfall
oktober 2021
28. okt 43 Klima- og miljøavdelinga Tilsyn med Breeze tekstil AS Bodøsjøveien 80
20. okt - 21. okt 42 Klima- og miljøavdelinga Systemrevisjon med avløp i Mosjøen Mosjøen
18. okt 42 Klima- og miljøavdelinga Tilsyn med Østbø AS - Langstranda - Bodø Langstranda
14. okt 41 Klima- og miljøavdelinga Tilsyn med Arbor AS - Hattfjelldal Hattfjelldal
11. okt 41 Klima- og miljøavdelinga Tilsyn med Iris Salten IKS og Iris Produksjon AS - Bodø Vikan
06. okt 40 Klima- og miljøavdelinga Tilsyn med knuseverk - Øijord & Aanes entreprenørforretning Mo industripark
05. okt 40 Klima- og miljøavdelinga Tilsyn med Helgeland Avfallsforedling IKS - deponi - Rana Røssvoll
september 2021
28. sep 39 Oppvekst- og utdanningsavdelinga Tilsyn med Svolvær skole, Vågan kommune Svolvær skole
28. sep - 04. nov 39 - 44 Statsforvalteren i Nordland Statsforvalteren varsler tilsyn med Akvakultur i oktober Nordland
Dato Arrangement
november 2021
18. nov Tilsyn med Hammerfall og Løgavlen dolomittbrudd
oktober 2021
28. okt Tilsyn med Breeze tekstil AS
20. okt - 21. okt Systemrevisjon med avløp i Mosjøen
18. okt Tilsyn med Østbø AS - Langstranda - Bodø
14. okt Tilsyn med Arbor AS - Hattfjelldal
11. okt Tilsyn med Iris Salten IKS og Iris Produksjon AS - Bodø
06. okt Tilsyn med knuseverk - Øijord & Aanes entreprenørforretning
05. okt Tilsyn med Helgeland Avfallsforedling IKS - deponi - Rana
september 2021
28. sep Tilsyn med Svolvær skole, Vågan kommune
28. sep - 04. nov Statsforvalteren varsler tilsyn med Akvakultur i oktober