Tilsyn med Østbø AS - Langstranda - Bodø

Dato:
18. oktober 2021 09.00 - 12.00
Sted:
Langstranda
Kommune:
Bodø
Ansvarlig:
Klima- og miljøavdelinga
Målgruppe:
Østbø AS

Statsforvalteren skal gjennomføre tilsyn med Østbø AS sitt avfallsanlegg på Langstranda i Bodø kommune.

Publisert 05.08.2021

Tilsynet er del av vår rutinemessige oppfølging av virksomheter som har tillatelse etter forurensingsloven.

Tema for tilsynet:

  • Håndtering av avfall og farlig avfall
  • Forurensning til omgivelsene
  • Internkontroll
  • Oppfølging av vilkår i tillatelsen

Kopi av varsel om tilsyn kan lastes ned fra denne siden.

Dato:
18. oktober 2021 09.00 - 12.00
Sted:
Langstranda
Kommune:
Bodø
Ansvarlig:
Klima- og miljøavdelinga
Målgruppe:
Østbø AS