Tilsyn med Arbor AS - Hattfjelldal

Dato:
14. oktober 2021 10.00 - 15.00
Sted:
Hattfjelldal
Kommune:
Hattfjelldal
Ansvarlig:
Klima- og miljøavdelinga
Målgruppe:
Arbor AS

Statsforvalteren har gjennomført tilsyn med Arbor AS i Hattfjelldal kommune.

Publisert 22.09.2021

Tilsynet var del av vår rutinemessige oppfølging av virksomheter som har tillatelse etter forurensningsloven.

Tema for tilsynet:

  • Utslippskontroll
  • Avfallshåndtering: farlig avfall, ordinært avfall
  • Grunnforurensning/det gamle deponiet
  • Internkontrollaktiviteter som forebygger forurensning og forsøpling (spesielt risikovurderinger, rutinebeskrivelser og avvikshåndtering)

Kopi av varsel om tilsyn og inspeksjonsrapporten kan lastes ned fra denne siden.

Dato:
14. oktober 2021 10.00 - 15.00
Sted:
Hattfjelldal
Kommune:
Hattfjelldal
Ansvarlig:
Klima- og miljøavdelinga
Målgruppe:
Arbor AS