Systemrevisjon med avløp i Mosjøen

Dato:
20. oktober 2021 09.00 - 21. oktober 2021 15.00
Sted:
Mosjøen
Kommune:
Vefsn
Ansvarlig:
Klima- og miljøavdelinga
Målgruppe:
Vefsn kommune

Statsforvalteren har varslet systemrevisjon med Vefsn kommunes avløpsanlegg i Mosjøen.

Publisert 01.10.2021

Systemrevisjonen er ledd i vår rutinemessige oppfølging av de fagområdene der vi er forurensningsmyndighet.

Dato:
20. oktober 2021 09.00 - 21. oktober 2021 15.00
Sted:
Mosjøen
Kommune:
Vefsn
Ansvarlig:
Klima- og miljøavdelinga
Målgruppe:
Vefsn kommune