Tilsyn med Svolvær skole, Vågan kommune

Dato:
28. september 2021 08:00
Sted:
Svolvær skole
Kommune:
Vågan
Ansvarlig:
Oppvekst- og utdanningsavdelinga
Målgruppe:
Skoleeier, ledelse, elever og foresatte

Tema for dette kombinerte tilsynet er Skolemiljø og Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen.

Publisert 24.08.2021

Når det gjelder skolemiljø fokuserer vi på skolens forebyggende arbeid og aktivitetsplikten etter kap. 9A i opplæringslova. I tillegg ønsker vi å se på tema underveisvurdering for å vurdere om elevene har tilfredsstillende utbytte av opplæringen, spesielt tidlig innsats i lesing, skriving og regning.

Dato:
28. september 2021 08:00
Sted:
Svolvær skole
Kommune:
Vågan
Ansvarlig:
Oppvekst- og utdanningsavdelinga
Målgruppe:
Skoleeier, ledelse, elever og foresatte

Kontaktpersoner