Høring av marin verneplan avsluttet

Høring av marin verneplan er nå avsluttet. Vi takker for mange gode innspill. Fram til juni vil vi gå gjennom innspillene og utarbeide vår tilrådning om vern.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.04.2017

Høringen gjaldt forslag om vern av Vistenfjorden i Vevelstad, Nordfjorden i Rødøy, Karlsøyfjorden i Bodø og Kaldvågfjorden og Innhavet i Hamarøy. Da høringsfristen gikk ut 4. april hadde vi mottatt totalt 43 høringsuttalelser. Vi har også gjennomført åpne møter i de fire kommunene.

Innspillene er varierte og det uttrykkes både støtte og motstand til marint vern, og også konkrete innspill på tilpasninger som ønskes. Alle innspillene finner du i pdf-filene i høyre marg.

I slutten av april vil Fylkesmannen gå gjennom høringsuttalelsene sammen med lokale referansegrupper for de fire områdene. Videre vil vi legge fram høringsuttalelsene og våre vurderinger for felles arbeidsutvalg for Nord-Norge. Dette skjer 11. mai i Tromsø.

I juni vil Fylkesmannen ha klar en tilrådning om vern av de fire områdene. Tilrådningen sendes til Miljødirektoratet som skal føre prosessen videre. Kopi av vår tilrådning sendes også alle som har gitt innspill i prosessen og legges også ut på vår hjemmeside.

Etter at Miljødirektoratet har vurdert vår tilrådning sendes de sin tilrådning til Klima- og miljødepartementet. Vedtak om vern skjer så av Kongen i statsråd.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.