Rovvilt

Oppdatert 08.04.2024

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt landbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer

Velg tema du er interessert i ved å trykke på ett av bildene over

Nedenfor finner du aktuelle nyheter om Statsforvalterens arbeid med rovvilt.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 23.05.2024

Beredskap beitesesongen 2024

Statsforvalteren i Nordland har høy beredskap for å besvare henvendelser i forbindelse med tap av sau og rein forårsaket av rovvilt.


Publisert 15.05.2024, Sist endret 22.05.2024

Endret søknadsfrist for rovvilterstatning tamrein

Ny frist for å søke om erstatning for tamrein tapt til fredet rovvilt er 31. mai 2024. 


Publisert 11.03.2024

Oppsummering av erstatningsoppgjøret for sau drept av fredet rovvilt i Nordland for beitesesongen 2023

Til sammen ble det i 2023 utbetalt erstatning for 2829 sau og lam drept av fredet rovvilt i Nordland. Dette er en liten økning fra året før, men likevel er det relativt lave tap hvis man sammenligner med de siste 20 årene.


Publisert 11.03.2024

Oppsummering av erstatningsoppgjøret for tamrein drept av fredet rovvilt i Nordland

Statsforvalteren i Nordland har sluttbehandlet søknader om erstatning for tap av rein til fredet rovvilt for reindriftsåret 2022/2023. I alt ble det utbetalt erstatning for 3175 rein drept av fredet rovvilt.


Publisert 05.03.2024, Sist endret 05.03.2024

Ingen kvotejakt på gaupe i Nordland i 2024

Miljødirektoratet vedtok kvote for jakt på gaupe i Nordland. Hunndyrkvota er fylt grunnet påkjørsler og skadefelling. Det er dermed ikke grunnlag for å åpne for kvotejakt på gaupe i Nordland i 2024.


Publisert 20.12.2023, Sist endret 20.12.2023

Tapsforebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Fristen for å søke om tilskudd til tiltak i 2024 er 15. januar.


Publisert 24.11.2023, Sist endret 24.11.2023

Har du sett gaupespor?

Nå er det høysesong for å lete etter spor av gaupefamilier. Benytt muligheten til å tjene noen kroner og bidra til bestandsregistrering av gaupe.


Publisert 11.10.2023

Husk fristen for å søke om rovvilterstatning

Nå kan du søke om erstatning for sau tapt til fredet rovvilt. Søknadsfristen er 1. november og du må søke via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. 


Publisert 17.08.2023

Lisensfelling på jerv i Nordland 2023/2024

Rovviltnemnda har vedtatt en lisensfellingskvote på 15 jerv i 2023/2024, hvorav inntil 7 tisper. Det er kun åpnet for jakt utenfor de prioriterte forvaltningsområdene for jerv. Jakta starter 20. august 2023 og varer til 15. februar 2024. 


Publisert 08.06.2023, Sist endret 08.06.2023

God beredskap beitesesongen 2023

Statsforvalteren har høy beredskap for å besvare henvendelser i forbindelse med tap av sau og rein forårsaket av rovvilt.


Aktuelt

Vakttelefon for rovvilt i Nordland

Ved hastesaker kan Statsforvalteren nås på telefon 47829091 innenfor følgende åpningstider:

  • 2. januar-14. mai: hver dag kl 09:00-19:00
  • 15. mai-30. september: hver dag kl 08:00-22:00
  • 1. oktober-23. desember: hver dag kl 09:00-19:00
  • 23. desember-1. januar: hver dag kl 10:00-14:00

NB! Vi tar ikke imot SMS/MMS, legg igjen melding på telefonsvar eller send e-post til rovvilt.nordland@statsforvalteren.no.

Kvotetelefon for lisensfelling og kvotejakt

Ring telefon 70310034 for å få lest opp tilgjengelige kvoter for lisensfelling og kvotejakt i Nordland.