Rovvilt

Oppdatert 03.01.2022

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt landbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer

Velg tema du er interessert i ved å trykke på ett av bildene over

Nedenfor finner du aktuelle nyheter om Statsforvalterens arbeid med rovvilt.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 15.11.2022

Kvotetelefonen har fått nytt telefonnummer

Kvotetelefonen for lisensfelling og kvotejakt på rovvilt i Nordland har fått nytt telefonnummer: 70 31 00 34


Publisert 12.10.2022

Søknad om rovvilterstatning

Nå kan du søke om erstatning for sau tapt til fredet rovvilt. Søknadsfrist er 1. november og du må søke via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.


Publisert 07.09.2022

Vil du samle inn DNA-prøver etter bjørn?

Alle som ferdes i skog og mark oppfordres til å samle inn ekskrementer og hår fra bjørn. Materialet brukes for å få oversikt over bjørnebestanden i landet.


Publisert 18.08.2022

Lisensfelling på jerv i Nordland 2022/2023

Rovviltnemnda har vedtatt en lisensfellingskvote på 18 jerv i 2022/2023, hvorav inntil 9 tisper. Det er kun åpnet for jakt utenfor de prioriterte forvaltningsområdene for jerv. Jakta starter 20. august og varer til 15. februar.


Publisert 31.01.2022

Færre sau tatt av rovvilt i Nordland

Til sammen ble det i 2021 utbetalt erstatning for 2618 sau og lam drept av fredet rovvilt i Nordland. Dette er en nedgang på 6,5 % fra året før, og relativt lave tap hvis man sammenligner de siste 20 årene.


Publisert 31.01.2022

Kvotejakt på gaupe i Nordland 2022

I år kan det felles fire gauper på kvotejakt i Nordland, hvorav inntil to hunngauper over ett år. Jakta starter 1. februar og varer til og med 31. mars. 


Publisert 12.12.2021

Har du sett gaupespor?

Nå er det høysesong for å lete etter spor av gaupefamilier. Benytt muligheten til å tjene noen kroner og bidra til bestandsregistrering av gaupe.


Publisert 12.12.2021

Tapsforebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Fristen for å søke om tilskudd til tiltak i 2022 er 15. januar.


Publisert 25.10.2021

Søknad om rovvilterstatning

Nå kan du søke om erstatning for sau tapt til fredet rovvilt. Fristen er 1. november og du må søke via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Til søknaden skal det legges ved oppdaterte besetningslister.


Publisert 07.09.2021

Lisensfelling på jerv i Nordland 2021/2022

Rovviltnemnda har vedtatt en lisensfellingskvote på 18 jerv i 2021/2022, hvorav inntil 9 tisper. Det er kun åpnet for jakt utenfor de prioriterte forvaltningsområdene for jerv.


Aktuelt

Vakttelefon for rovvilt i Nordland

Ved hastesaker kan Statsforvalteren nås på telefon 47829091 innenfor følgende åpningstider:

  • 2. januar-14. mai: hver dag kl 09:00-19:00
  • 15. mai-30. september: hver dag kl 08:00-22:00
  • 1. oktober-23. desember: hver dag kl 09:00-19:00
  • 23. desember-1. januar: hver dag kl 10:00-14:00

NB! SMS/MMS leses sjelden, legg heller igjen melding på telefonsvar, pluss at du evt. i tillegg kan sende sende e-post til rovvilt.nordland@statsforvalteren.no.

Kvotetelefon for lisensfelling og kvotejakt

Ring telefon 70310034 for å få lest opp tilgjengelige kvoter for lisensfelling og kvotejakt i Nordland.