Grunnskole og videregående opplæring

Oppdatert 12.03.2024

Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar. Fylkeskommunen har ansvar for opplæring på videregående nivå. Private skoler godkjent etter privatskoleloven kan også tilby grunnopplæring.

Statsforvalteren har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

Statsforvalteren veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og privatskoleloven. Vi skal også føre tilsyn med at skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkende ord og handlinger

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Statsforvalteren. Vi har mer informasjon om hvordan du får en trygg skoledag uten mobbing. 

Klage til Statsforvalteren

Statsforvalteren behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i opplæringsloven og privatskoleloven med tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen din, blir klagen automatisk sendt til Statsforvalteren for endelig behandling.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 21.03.2024

Midler til svømmeopplæring for nyankome minoritetsspråklige elever

Tilskuddsordningen skal stimulere kommunene til en ekstra innsats for nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnopplæringen


Publisert 11.03.2024

Forsering i matematikk - webinar og informasjonsmøter

Utdanningsdirektoratet arrangerer webinar for skolene og informasjonsmøter til elever, foresatte og ansatte i skolen om det nettbaserte tilbudet "Forsering i matematikk 1T"


Publisert 05.03.2024

Utdannings- og rekrutteringsstipend


Publisert 22.01.2024

Resultater fra elevundersøkelsen høsten 2023

Resultatene fra elevundersøkelsen høsten 2023 er nå klare. Det er en negativ utvikling i antallet elever som rapporterer om mobbing på skolen. 


Publisert 03.01.2024

Det blir færre elever i grunnskolene i Nordland

Nedgangen i elevtallet i grunnskolen fortsetter. Det er nå nesten 2000 færre elever i grunnskolen enn for ti år siden. 


Publisert 09.11.2023

Resultatene fra nasjonale prøver høsten 2023 er nå publisert

Utdanningsdirektoratet har publisert funn fra høstens nasjonale prøver. Resultatene i Nordland følger i hovedsak resultatene nasjonalt.


Publisert 09.10.2023

Nye forslag til skoleruter

I samarbeid med Nordland fylkeskommune har vi nå utarbeidet nye forslag til skoleruter for skoleårene 2024/2025 og frem til 2027/2028.


Publisert 05.09.2023

Foreslå skoler til Benjaminprisen 2023

Kjenner du til en skole som jobber godt med inkludering og mot rasisme?


Publisert 31.08.2023

Viktig informasjon om Elevundersøkelsen høsten 2023

For at skoler skal kunne gjennomføre Elevundersøkelsen nå i høst, må skoleeier gi dem tilgang gjennom Altinn. 


Publisert 15.08.2023

Inn på tunet i skolene i Nordland

I samarbeid med Nordland fylkeskommune og Landbruksdirektoratet, har Statsforvalteren i Nordland sammen med utvalgte nordlandskommuner arbeidet med Inn på tunet i grunnskolen.