Velkommen til fagsamlinger om produksjonstilskudd, dyrevelferd og kontroll

Dato:
2. september 2014 09.30 - 4. september 2014 16.00
Sted:
Fru Haugans Hotell, Scandic Havet, Sortland Hotell
Arrangør:
Fylkesmannen i Nordland
Målgruppe:
Kommuner, landbruksrådgivning, faglag

Fylkesmannens landbruks- og reindriftsavdeling inviterer kommunene til fagsamlinger i forbindelse med søknadsomgangen august 2014 for produksjonstilskudd.

Publisert 09.07.2014

På samlingene vil vi invitere til en samordnet foretakskontroll i kommunene. Vi oppfordrer dere derfor til å vente med å velge ut foretak til stedlig kontroll til etter samlingene.

Det blir tre samlinger; Mosjøen, Bodø og Sortland, med likt program alle stedene. På samlingen i Mosjøen vil to representanter fra Landbruksdirektoratet delta på samlingen. I tillegg vil det være innledninger fra ansatte hos Fylkesmannen. Hovedmålgruppa er saksbehandlere i kommunene, men også ansatte i landbruksrådgivningen eller representanter fra faglag kan delta.

Programinnhold

  • Nytt fra jordbruksoppgjøret i veiledning og rundskriv for søknadsomgang august 2014
  • Saksbehandlingsrutiner i kommunene
  • Aktivt bruk LIB og ROB som kontrollverktøy          
  • Samarbeid med Mattilsynet - Dyrevelferd
  • Kommunens ansvar – konsekvenser ved feil i veiledning og vedtak                    
  • Invitasjon til felles aksjon i Nordland - Kontroll av grovfôrsalg – Avkorting ved feil

Foredragsholdere

Foredragsholdere er landbruks- og reindriftsdirektør Monica Andreassen Iveland, Åge Ystad, Berit Myrvang, Andreas Sletten, Magne Totland og Regie Sjø fra Fylkesmannens landbruks- og reindriftsavdeling, samt to representanter fra Landbruksdirektoratet (i Mosjøen).

Tidspunkt og steder for samlingene

Mosjøen: Fru Haugans Hotell 2. september. Pris dagpakke kr. 475,-

Bodø: Scandic Havet 3. september. Pris dagpakke kr. 645,-

Sortland: Sortland Hotell 4. september. Pris dagpakke kr. 460,-

I Mosjøen og Sortland er noen hotellrom holdt av og kan bestilles frem til og med 22. august.
For bestilling av rom i Mosjøen send e-post til res@fruhaugans.no
For bestilling av rom på Sortland send e-post til post@sortlandhotell.no
I Bodø er noen hotellrom holdt av og kan bestilles frem til og med 14. august.
For bestilling av rom i Bodø send e-post til havet@scandichotels.com

Kostnader

Det er ingen deltakeravgift, men hver enkelt betaler hotellet for dagpakker og eventuelt overnatting.

Dersom du trenger overnatting ordner du det selv direkte med hotellet og henviser til denne fagsamlingen.

Påmelding

Påmeldingsfristen er 26. august. Legg merke til andre frister for å bestille overnatting med konferansepris.

Påmeldingsskjema

Dato:
2. september 2014 09.30 - 4. september 2014 16.00
Sted:
Fru Haugans Hotell, Scandic Havet, Sortland Hotell
Arrangør:
Fylkesmannen i Nordland
Målgruppe:
Kommuner, landbruksrådgivning, faglag