Kommunal fornying

Oppdatert 01.02.2022

Norge har en offentlig sektor som sikrer velferd, omsorg, helse og utdanning, og som skal gi alle innbyggerne gode tjenester, valgfrihet og medbestemmelse. Fornying av offentlig sektor skal ha som mål å oppnå mer velferd og mindre administrasjon, mer lokal frihet og mindre detaljstyring.

Statsforvalteren skal stimulere til lokal omstilling og fornying i kommunesektoren. Dette arbeidet må ses i sammenheng med arbeidet knyttet til veiledning, samordning og tildeling av skjønnsmidler.

Prosjektskjønn er en integrert søknads- og rapporteringsportal som brukes av kommuner, ansatte hos Statsforvalteren og Kommunal- og distriktsdepartementet. Løsningen forenkler håndteringen av søknader og rapportering på bruk av skjønnsmidler til fornying og innovasjon i offentlig sektor. 

Publikum og media har tilgang til et nettsted som gir innsyn i tildelte midler, omtale av prosjekt og innsendte rapporter

 

 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 10.03.2016

Forslag til ny kommunelov

Forslag til ny kommunelov ble i dag overlevert Kommunal- og moderniseringsdepartementet.


Publisert 16.12.2015

Fordeling av skjønnsmidler til flyktningsituasjonen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir 5,8 millioner kroner til 5 kommuner i Møre og Romsdal som har hatt ekstraordinære utgifter i forbindelse med mottak av asylsøkere i høst.


Publisert 26.01.2015

Prosjektskjønn 2015

 


Publisert 08.05.2014

Tildeling prosjektskjønn 2014

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har delt ut kr 7 808 000 til prosjekter i kommunane. 


Publisert 07.03.2013

Prosjektskjønn 2012 - Rapportering og tilbakemelding

Vi ber om rapportering og tilbakemelding frå prosjekt som fikk støtte av oss i 2012.


Publisert 21.02.2013

Prosjektskjønn 2013

Vi ønskjer å invitere kommunane til å søkje om prosjektskjønn. Søknadsfrist 1. april.