Søknad om utfylling i sjø i Kipervika (Sørsida) i Ålesund

Høringsfrist:
10. mars 2024 23.59

Kipervika Eiendom AS søkjer om løyve etter forureiningslova til utfylling med hensikt å vinne nytt land for utbygging av byområde.

Publisert 08.02.2024

Hovudfyllinga vil vere på 262 500 m3, i tillegg kjem motfyllingar og anleggsveg. Utfyllingsområdet er del av tiltaksområdet for Renere fjord-prosjektet, og forureina sjøbotn skal dekkast til med ei sandpute før det leggjast ut sprengstein.

Søknadsdokumenta kan lastast ned via lenkja til høgre på denne sida.

Uttale eller kommentar til søknaden kan sendast til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, postboks 2520, 6404 Molde, eller til sfmrpost@statsforvalteren.no, innan 10. mars 2024.