Forskrift om rettar og tvang i rusinstitusjon

1. november 2016 kom det ny forskrift om rettar og bruk av tvang ved opphald i institusjon for behandling, omsorg og rehabilitering av personar med rusmiddelproblem.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 15.11.2016

Forskrifta gir reglar om bruk og gjenomføring av tvangstiltak i institusjonar for personar med rusmiddelproblem. Den har også som føremål å avklare moglegheiten til å bruke tvang, samt hindre at tvang vert brukt meir enn nødvendig.

Forskrifta erstattar forskrift til Lov om sosiale tenester frå 1992.