Forskrift om rettar og tvang i rusinstitusjon

1. november 2016 kom det ny forskrift om rettar og bruk av tvang ved opphald i institusjon for behandling, omsorg og rehabilitering av personar med rusmiddelproblem.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 15.11.2016

Forskrifta gir reglar om bruk og gjenomføring av tvangstiltak i institusjonar for personar med rusmiddelproblem. Den har også som føremål å avklare moglegheiten til å bruke tvang, samt hindre at tvang vert brukt meir enn nødvendig.

Forskrifta erstattar forskrift til Lov om sosiale tenester frå 1992.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.