Elev

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt skolemiljø utan mobbing og krenkingar. Viss du som elev ikkje har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Viss skolen ikkje hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Statsforvaltaren.

Klikk på boksane under for å sjå kva for rettar du har, og korleis du skal gå fram for å få hjelp.

Publisert 19.08.2020, Sist endret 22.03.2021