Frist Uke Høring
mars 2021
20. mar 11 Søknad om ny utslippstillatelse for Røra Fabrikker AS i Inderøy kommune.
07. mar 9 Søknad om tillatelse - drift av deponi for rene masser - S2 - Trondheim kommune
01. mar 9 Søknad om tillatelse - drift av deponi for rene masser - M3, M12, M15 - Malvik kommune
februar 2021
25. feb 8 Høring - Søknad om tillatelse til utfylling ved Spillumstranda industriområde - Namsos kommune
20. feb 7 Søknad om endring av tillatelse - mellomlagring av avfallsballer og mottak av fritidsbåter - Trondheim sorteringsanlegg - Lia - Trondheim
17. feb 7 Høring - søknad om tillatelse - drift av deponi for rene masser, og mottak og behandling av betong - Ryem steinbrudd - Namdal Pukkverk AS
12. feb 6 Bil1Din Verdal AS - søknad om mottak av fritidsbåter
07. feb 5 Høring - søknad om tillatelse til drift av snødeponi - Øymoen/Veisletta og Fosslia fjellhall - Stjørdal kommune
05. feb 5 Søknad om utslipp fra anleggsvirksomhet i forbindelse med arbeider på Aunfoss kraftverk i Grong kommune
04. feb 5 Søknad om endring av tillatelse - Stena Recycling AS avd Hommelvik - Malvik kommune
01. feb 5 Søknad om endring av tillatelse - Nyhavna - Norsk Gjenvinning Metall AS
januar 2021
25. jan 4 Søknad om utslippstillatelse for Nye Veier AS for etablering av deponi BAA11 langs strekningen Ulsberg – Vindåsliene i Rennebu kommune
18. jan 3 Kunngjøring – E6 Ranheim – Værnes – Nye Veier – høring av tiltaksplan for forurenset grunn og fremmede arter - Malvik og Trondheim kommune
18. jan 3 Høring – søknad om mudring, dumping og utfylling – Vanvikan gnr/bnr 314/310 – Trondheimsfjorden – Trøndelag fylkeskommune
05. jan 1 Høring – søknad om tillatelse til utslipp fra nye Berkåksmoen renseanlegg – Rennebu kommune
01. jan 53 Kunngjøring - Oppstart av marint vern i Ytre Vikna og revisjon av Borgan og Frelsøy naturreservat og dyrelivsfredning
Frist Høring
mars 2021
20. mar Søknad om ny utslippstillatelse for Røra Fabrikker AS i Inderøy kommune.
07. mar Søknad om tillatelse - drift av deponi for rene masser - S2 - Trondheim kommune
01. mar Søknad om tillatelse - drift av deponi for rene masser - M3, M12, M15 - Malvik kommune
februar 2021
25. feb Høring - Søknad om tillatelse til utfylling ved Spillumstranda industriområde - Namsos kommune
20. feb Søknad om endring av tillatelse - mellomlagring av avfallsballer og mottak av fritidsbåter - Trondheim sorteringsanlegg - Lia - Trondheim
17. feb Høring - søknad om tillatelse - drift av deponi for rene masser, og mottak og behandling av betong - Ryem steinbrudd - Namdal Pukkverk AS
12. feb Bil1Din Verdal AS - søknad om mottak av fritidsbåter
07. feb Høring - søknad om tillatelse til drift av snødeponi - Øymoen/Veisletta og Fosslia fjellhall - Stjørdal kommune
05. feb Søknad om utslipp fra anleggsvirksomhet i forbindelse med arbeider på Aunfoss kraftverk i Grong kommune
04. feb Søknad om endring av tillatelse - Stena Recycling AS avd Hommelvik - Malvik kommune
01. feb Søknad om endring av tillatelse - Nyhavna - Norsk Gjenvinning Metall AS
januar 2021
25. jan Søknad om utslippstillatelse for Nye Veier AS for etablering av deponi BAA11 langs strekningen Ulsberg – Vindåsliene i Rennebu kommune
18. jan Kunngjøring – E6 Ranheim – Værnes – Nye Veier – høring av tiltaksplan for forurenset grunn og fremmede arter - Malvik og Trondheim kommune
18. jan Høring – søknad om mudring, dumping og utfylling – Vanvikan gnr/bnr 314/310 – Trondheimsfjorden – Trøndelag fylkeskommune
05. jan Høring – søknad om tillatelse til utslipp fra nye Berkåksmoen renseanlegg – Rennebu kommune
01. jan Kunngjøring - Oppstart av marint vern i Ytre Vikna og revisjon av Borgan og Frelsøy naturreservat og dyrelivsfredning