Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Norsk Gjenvinning AS – søknad om mottak og mellomlagring av PCB-holdige isolerglassvinduer på anlegget i Stjørdal

Høringsfrist:
10. april 2021 23.00

NG Stjørdal har tillatelse fra Statsforvalteren fra 2019 til behandling av 3000 tonn isolerglassruter (ikke PCB ruter) hvert år og lagring av inntil 130 tonn farlig fra denne behandlingen til enhver tid.

 

Publisert 11.03.2021

De søker nå om å foreta omlasting og mellomlagring av PCB-holdige isolerglassruter på anlegget i Stjørdal.

De søker om en årlig ramme på 300 tonn, med maks lagring av inntil på 20 tonn til enhver tid.

Det skal ikke foretas behandling av PCB-holdige vinduer på anlegget i Stjørdal, kun mottak, omlasting og kort mellomlagring før videre transport.

Det vil ikke være noe utslipp til vann eller luft fra prosessen. All aktivitet skal foregå innendørs.

Fullstendig søknad er lagt ut i Stjørdal kommune og hos Statsforvalteren i Trøndelag på vår hjemmeside, statsforvalteren.no/trondelag/.

Eventuelle merknader til søknaden sendes Statsforvalteren i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer, eller til sftlpost@statsforvalteren.no  innen 10.4.21.