Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Informasjon og kurs for dykkerleger

For å arbeide som dykker utaskjærs (offshore) kreves det helseerklæring utstedt av godkjent dykkerlege.

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 23.01.2014

Helsekravforskriften fastslår at for å få godkjenning som dykkerlege må du være godkjent petroleumslege og i tillegg gjennomgå obligatorisk dykkerlegeopplæring med bestått eksamen. For fornying av godkjenningen kreves obligatorisk etterutdanningskurs.

Kursoppleggene ved Forsvarets Sanitet godkjennes av Helsedirektoratet. Kurs arrangeres to ganger årlig. Kursukene blir bestemt ca 3-4 måneder i forkant men er typisk mai/juni og oktober/november.

Kurs arrangeres ved Haakonsvern Orlogstasjon, Dykker og Froskemannsenteret (DFS) i Bergen.

Lenker:

Kontaktpersonar