Godkjenning av legar

Liste over godkjende legar finner du i menyen til høgre.

Godkjenningar som blei gitt i 2013 og 2014 gjeld berre i tre år fra vedtaksdato. Statsforvaltaren kan ikkje forlengje desse til fem år. Petroleumslegar som fekk godkjenning i 2013 eller 2014 bør søkje om fornying i god tid før utløpet av godkjenninga.

Publisert 24.08.2021, Sist endra 24.08.2021