Godkjenning av legar

Liste over godkjende legar finner du i menyen til høgre.

Godkjenningar som blei gitt i 2013 og 2014 gjeld berre i tre år fra vedtaksdato. Statsforvaltaren kan ikkje forlengje desse til fem år. Petroleumslegar som fekk godkjenning i 2013 eller 2014 bør søkje om fornying i god tid før utløpet av godkjenninga.

Publisert 24.08.2021, Sist endra 24.08.2021

Publisert 02.12.2021

Søknadsskjema for utenlandske leger

På grunn av tilbakemeldinger har Statsforvalteren laget et eget søknadsskjema for utenlandske petroleums- og dykkerleger. Dette skjemaet kan også brukes hvis det er problemer med skjemaportalen vår.


Publisert 01.12.2021

Forlengelse av godkjenning

Helsedirektoratet har midlertidig overført myndighet til Statsforvalteren i Rogaland til å behandle og fatte vedtak i saker som gjelder forlengelse av godkjenning som petroleumslege. Denne myndigheten gjelder søknader som mottas i løpet av 2021 og 2022.

 


Publisert 23.01.2014, Sist endra 16.11.2021

Informasjon og kurs for dykkerleger

For å arbeide som dykker utaskjærs (offshore) kreves det helseerklæring utstedt av godkjent dykkerlege.


Publisert 31.05.2012, Sist endra 06.10.2021

Slik får du godkjenning som petroleumslege

Frå 1. januar 2014 skal legen ha godkjenning frå Statsforvaltaren i Rogaland for å kunne utstede helseerklæring for arbeid offshore. Det er bestemte krav som må vere oppfylte for at du kan få ei slik godkjenning.


Publisert 02.05.2011, Sist endra 06.10.2021

Informasjon til utenlandske leger

Statsforvalteren i Rogaland vil ikke lenger gi godkjenning til leger i utlandet som vil utstede helseerklæringer etter den gamle ordningen. Nye godkjenninger blir nå bare gitt til petroleumsleger.