Publisert 15.11.2021

Lansering av ny nasjonal tilsynskalender

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram, åpnet den direktesendte lanseringa onsdag 17. november.


Publisert 13.10.2021

Fritidsboliger må tilbakeføres til naust i Skivika havn

Statsforvalteren i Nordland har stadfestet Bodø kommunes pålegg om retting av ulovlig utførte bruksendringer på fire naust i Skivika småbåthavn. Dette betyr at nausteierne ikke lenger kan benytte naustene som fritidsboliger.


Publisert 12.10.2021

Statsbudsjettet 2022

Regjeringen la i dag, 12. oktober, fram sitt forslag til statsbudsjett for 2022.


Publisert 30.08.2021

Åtte kommuner får 23 millioner i tilleggskompensasjon for ressurskrevende tjenester

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fordelt til sammen 55 millioner kroner til mindre kommuner med høye utgifter til ressurskrevende tjenester. 23 millioner kroner av disse går til åtte kommuner i Nordland.


Publisert 11.08.2021

Husk frist for søknad om skjønnsmidler

Vi minner om frist for søknad om skjønnsmidler til drift, ekstraordinære hendelser og krisepott som er 27. august 2021. Link til søknadsskjema er dessverre utilgjengelig, derfor må kommunene sende søknad til postmottak hos Statsforvalteren i Nordland, sfnopost ( at) statsforvalteren.no

 


Publisert 28.06.2021

KOSTRA

KOSTRA står for Kommune Stat Rapportering og er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal- og fylkeskommunal virksomhet.


Publisert 28.06.2021

Kommunale garantier

Kommunene kan gi kommunale garantier etter nærmere fastsatte kriterier. 


Publisert 21.06.2021

Ekstra skjønnsmidler i forbindelse med utbruddet av Covid-19

Nordland har fått økt skjønnsrammen med omlag 17,9 millioner kroner. Dette er midler som skal brukes til å dekke merutgifter som kommunene har hatt i forbindelse med utbruddet av Covid-19.


Publisert 18.06.2021

Husk å sende inn årsregnskap og årsberetning!

Vi vil minne kommunene i Nordland om å sende årsregnskap og årsberetning for 2020 til Statsforvalteren. Dette må gjøres senest 30 dager etter at de er vedtatt i kommunestyret, men ikke senere enn 30. juli 2021.


Publisert 17.06.2021

Tilsynsforum - Høst 2021

Statsforvalteren i Nordland inviterer til Tilsynsforum, en konferanse om tilsyn og forvaltningsrevisjon. Konferansen blir gjennomført som et webinar, via Microsoft Teams.