Dialogmøte med Træna kommune

Tirsdag 12. mars ble det avholdt dialogmøte med Træna kommune. Tema dialogen var kommunebildet, samt utfordringer og muligheter for Træna. Møtet ble holdt digitalt over Teams.

Publisert 14.03.2024

På møtet var Statsforvalteren i Nordland representert ved statsforvalter Tom Cato Karlsen, avdelingsdirektører, seksjonsledere samt fagpersoner som har en særskilt rolle i arbeidet med kommunedialogen og kommunebildet.

Statsforvalter Tom Cato Karlsen understreket at kommunebildet og kommunedialogen er et prioritert området for embetet:

–Kommunedialog har høy prioritet hos oss, da dette er et viktig møtested for å snakke om nasjonale og viktige regionale interesser.  Vi har også en viktig rolle som støttespiller for utvikling i kommunene og vi skal medvirke til gode, lokalt tilpassede løsninger.

Fra Træna kommune stilte ordfører Trond Vegard Sletten, kommunedirektør Torild Fogelberg Hansen, kommunens ledergruppe og formannskapet. Delegasjonen fra kommunen hadde gjort et godt og grundig forarbeid med det foreløpige kommunebildet oversendt fra Statsforvalteren.

Muligheter og utfordringer

Ordfører Trond Vegard Sletten brukte sitt innlegg i dialogen til å drøfte kommunens muligheter og utfordringer

Træna er en liten øykommune bestående av 477 øyer utenfor Helgelandskysten. På øyene er det spor av bosetninger som går 10 000 år tilbake i tid, og ordføreren betegnet Træna som Norges eldste fiskevær.

Ved utgangen av 2023 hadde kommunen 442 innbyggere, og næringsveiene til kommunen er preget av fiske og reiseliv. Videre satsning på fiskeri og reiseliv danner ifølge ordføreren mye av grunnlaget for mulighetene til kommunen i tiden fremover.

I tråd med kommunens satsning på nettopp reiseliv skal nytt hotell, Træna 365, stå ferdig våren 2026. Samtidig bygger Gaia Salmond et landbasert lakseoppdrettsanlegg som vil gi 18-20 årsverk i trinn én, og opp mot 50 årsverk i et eventuelt trinn to. Sletten dro også frem hjørnesteinsbedriften Pelagia som driver fiskeforedling. Driften rommer 35 årsverk med en omsetning på mellom 700 og 800 millioner kroner årlig.

På den andre siden har kommunen en del utfordringer. Næringsutvikling og utvikling i samferdsel med hybride ferger, utfordrer kapasiteten på tilgang til strøm. Kommunen opplever også at det er manko på boligbygging, og samferdselstilbudet i en øykommune er uforutsigbart.

Nøye gjennomgang

Kommunedirektør Torild Fogelberg Hansen, og kommunens fagledere, sto for en grundig gjennomgang av punktene i kommunebilde. I tillegg ble det lagt stor vekt på kommunens satsning på «bo- og blilyst».

Et kommunebilde vil være svært viktig verktøy for kommunen både administrativt og politisk i arbeidet med å sikre fremtidige og nåværende innbyggere gode tjenester.

Både kommunedirektøren og fagledere kom med mange verdifulle presiseringer og tilbakemeldinger Statsforvalteren nå tar med når kommunebildet skal justeres før publisering.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kommunebilde

Kommunebildet er Statsforvalterens øyeblikksbilde av situasjonen i kommunen på fagområder der kommunen har rollen som tjenesteprodusent og samfunnsutvikler. Kommunebildet utarbeides av Statsforvalteren på bakgrunn av tall som kommunen har rapporterer inn til SSB.