Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer


Koronaviruset

Statsforvalteren i Nordland følger situasjonen med koronaviruset fortløpende. Vi er bindeledd mellom kommunene og sentrale styresmakter.

15.06.2021

Nettverkssamlinger for psykososiale kriseteam i Nordland 2021

Statsforvalteren, RVTS Nord og Sortland kommune inviterer til den årlige samlingen to ulike steder i Nordland.

 


03.06.2021

- Ikke alle skal holde seg hjemme under pandemien

Bufdir har oversatt informasjonsfilmer om krisesentrene til en rekke ulike språk.


20.05.2021

Barn blir slått og misbrukt, men bryr vi oss?

Å jobbe forebyggende mot at barn og unge utsettes for vold og overgrep kan ikke overlates til noen få enkeltpersoner i en kommune. Arbeidet må prioriteres i en handlingsplan og handlingskompetanse mot vold og overgrep i alle landets kommuner.


06.05.2021

Inn på tunet som dagaktivitetstilbud til personer med demens

Mange personer med demens mangler et tilbud som tilbyr et godt sosialt miljø med allsidige og nyttige aktiviteter i naturlige og tilrettelagte omgivelser. Meld deg på vårt digitale seminar 31. mai og lær om hvordan Inn på tunet-gården kan benyttes i demensomsorgen. 


03.05.2021

Lønnstilskudd til utdanning i avansert klinisk sykepleie

Helsedirektoratet har lyst ut ordningen med lønnstilskudd til utdanning i avansert klinisk sykepleie for 2021.

Frist 1.juni 2021.


07.04.2021

Tilskuddsordning - Eldre ut på middag

Kommunene kan søke om tilskudd til å organisere restaurantbesøk for hjemmeboende eldre, inkludert transport for de som har behov for det etter at vaksinasjonen er fullført.

Statsforvalteren i Nordland har fått tildelt kr. 1 594 000 til dette tilskuddet.


26.03.2021

Kontroll av reiser til Sverige

Det blir ingen påskeferie for nordlendinger som har fritidsbolig i Sverige denne påsken. Kun de som reiser over for å utføre strengt nødvendig vedlikehold på fritidseiendom eller campingvogn, kan dra dit på dagstur. - Blir det oppdaget at du ikke har overholdt reglene så vil du risikere å ende på karantenehotell i 10 dager, sier statsforvalter i Nordland, Tom Cato Karlsen.


25.03.2021

- Hold tjenestene til barn og unge åpne og tilgjengelige

Kommunene skal holde tjenestene til barn, unge og utsatte familier åpne og tilgjengelige. Dette er viktig for å redusere konsekvensene av pandemien.


17.03.2021

Viderefører strenge smitteverntiltak i Salten

Regjeringen har, etter anmodning fra Statsforvalteren i Nordland, forlenget de strenge smitteverntiltakene i Salten til og med 11. april. Årsaken er den ustabile smittesituasjonen i Bodø og bekymring for økt smittespredning i de ni omkringliggende kommuner.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Les dette før du sender informasjon

E-post skal sendes til vårt postmottak: sfnopost@statsforvalteren.no for å sikre at den blir behandlet også ved fravær hos saksbehandler. Ikke send personsensitive opplysninger (personnummer, informasjon om helsetilstand o.l.) med e-post. Dette bør sendes som fysisk post til Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø, eller benytt sikkert elektronisk skjema (lenke under). 

Sikkert elektronisk skjema