Helse, omsorg og sosialtjenester

Oppdatert 06.03.2023

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

10.03.2023

Boligsosiale løsninger krever lagspill

Å ha et trygt sted å bo er viktig. Men, mange personer og familier i Nordland har en vanskelig boligsituasjon. Vårt tverrfaglige team jobber for å sikre bedre samhandling mellom boliger og tjenester til vanskeligstilte. 


13.01.2023

Setter av millioner til samarbeid mellom kommuner

Statsforvalteren skal bruke inntil 40 millioner kroner av sine skjønnsmidler for å utrede og etablere flere interkommunale samarbeid i Nordland i år.


05.01.2023

Oppvekstkonferansen

Annenhvert år arrangerer Statsforvalteren Oppvekstkonferansen. I 2023 vil den bli arrangert 3.-4. oktober i Bodø. Hold av datoene. Program og mer informasjon kommer. 


20.12.2022

Ekstra stønad i desember 2022

Stortinget har vedtatt auka tilskot til kommunane med hundre millionar kroner slik at mottakarar av sosialstønad kan få ei ekstra utbetaling før jul.


07.11.2022

Nytt digitalt skjema for somatisk helsehjelp

Nå kan helsepersonell sende skjemaet «Vedtak om somatisk helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelp» elektronisk.


13.09.2022

Nettseminar om Leve hele livet- reformen

Statsforvalteren i Troms og Finnmark inviterer til høstens første nettseminar i tilknytning til Leve hele livet- reformen. Seminaret gjennomføres tirsdag 20. september kl. 13.00- 14.00. Invitasjon og påmeldingsskjema ligger på nettsidene til Statsforvalteren i Troms og Finnmark. 


01.07.2022

Lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven fra 1. juli

Fra 1. juli trer en rekke lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven i kraft. Lovendringen handler blant annet om retten som pasienter, brukere og pårørende har til å be om tilsyn.


31.05.2022

Barn og unge kan klage på barnevernet

Barn og ungdom som har kontakt med barnevernet, har rett til å klage. Du kan si din mening om det barnevernet gjør, sånn at det kan bli bedre. Det gjelder uansett om du bor hjemme, i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon.


15.02.2022

Nye nasjonale råd og anbefalinger

Regjeringen har fjernet alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, inkludert krav om munnbind, en meter avstand og plikt til isolasjon ved sykdom.


02.02.2022

Dette er koronatiltakene som gjelder nå

Folk blir mindre syke av den virusvarianten som nå herjer, og vaksinen gir oss god beskyttelse. Derfor har regjeringen fjerne svært mange av koronatiltakene.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Les dette før du sender informasjon

E-post:

For å sikre at din henvendelse blir behandlet også ved fravær hos saksbehandler skal e-post sendes til vårt postmottak: sfnopost@statsforvalteren.no 

Sikker melding:

Ikke send personsensitive opplysninger (personnummer, informasjon om helsetilstand o.l.) i e-post. "Sikker melding" kan benyttes til sikker sending av meldinger og dokumentasjon:

Brevpost:

Du kan også sende din henvendelse til vår postadresse:

Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø

Telefon:

Du kan kontakte oss på 75 53 15 00 (sentralbord).