Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer


Koronaviruset

Norge gjenåpner, men Statsforvalteren i Nordland følger fortsatt situasjonen med koronaviruset.

For oppdatert informasjon: Sjekk de nasjonale temasidene til regjeringen.no, FHI.no, helsedirektoratet.no eller Helsenorge.no for siste nytt om koronasituasjonen.

05.10.2021

Kommunal saksbehandling for helse- og omsorgssektoren

Statsforvalteren i Nordland har inngått avtale med Universitetet i Sørøst – Norge for å arrangere kurs i kommunal saksbehandling for helse- og omsorgssektoren i Bodø.

Kurset egner seg for personer med helse- eller sosialfaglig bakgrunn som jobber med saksbehandling i helsesektoren.


01.10.2021

Erfaringskonsulentsamling 2021

25. - 26. november 2021 gjenomføres den femte samlingen for erfaringskonsulenter og deres ledere for Nordland, Troms og Finnmark.


29.07.2021

Statsforvalterne oppfordrer til munnbind på hurtigbåter og ferger

Statsforvalterne i Nordland og Troms og Finnmark oppfordrer sterkt til bruk av munnbind på hurtigbåter og ferger når avstandskravet på én meter ikke kan holdes.
Samtidig oppfordres rederiene til å ha munnbind tilgjengelig for de som ikke har det med om bord.


15.06.2021

Nettverkssamlinger for psykososiale kriseteam i Nordland 2021

Statsforvalteren, RVTS Nord og Sortland kommune inviterer til den årlige samlingen to ulike steder i Nordland.

 


03.06.2021

- Ikke alle skal holde seg hjemme under pandemien

Bufdir har oversatt informasjonsfilmer om krisesentrene til en rekke ulike språk.


20.05.2021

Barn blir slått og misbrukt, men bryr vi oss?

Å jobbe forebyggende mot at barn og unge utsettes for vold og overgrep kan ikke overlates til noen få enkeltpersoner i en kommune. Arbeidet må prioriteres i en handlingsplan og handlingskompetanse mot vold og overgrep i alle landets kommuner.


06.05.2021

Inn på tunet som dagaktivitetstilbud til personer med demens

Mange personer med demens mangler et tilbud som tilbyr et godt sosialt miljø med allsidige og nyttige aktiviteter i naturlige og tilrettelagte omgivelser. Meld deg på vårt digitale seminar 31. mai og lær om hvordan Inn på tunet-gården kan benyttes i demensomsorgen. 


03.05.2021

Lønnstilskudd til utdanning i avansert klinisk sykepleie

Helsedirektoratet har lyst ut ordningen med lønnstilskudd til utdanning i avansert klinisk sykepleie for 2021.

Frist 1.juni 2021.


07.04.2021

Tilskuddsordning - Eldre ut på middag

Kommunene kan søke om tilskudd til å organisere restaurantbesøk for hjemmeboende eldre, inkludert transport for de som har behov for det etter at vaksinasjonen er fullført.

Statsforvalteren i Nordland har fått tildelt kr. 1 594 000 til dette tilskuddet.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel