Miljø og klima

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Statsforvaltaren skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir


08.12.2021

Søknad om utfylling i Mjosundet i Aure kommune

MB Eigedom AS søkjer om løyve etter forureiningslova til utfylling ved gnr. 7 bnr. 55.


29.11.2021

Lisensfelling av ulv 2021/2022

Rovviltnemnda i region 6 har opna for felling av inntil to ulvar i Midt-Norge vinteren 2021/2022. Lisensfellingsperioden er 1. desember 2021 til 31. mai 2022.


16.11.2021

Auka tap av sau til jerv og gaupe i 2021

Markert auke i tap av sau til jerv i Rauma, Fjord og Stranda. Tap til gaupe er dobla i Tingvoll. Tap til freda rovdyr er nær halvert i Surnadal, medan Sunndal er uendra. 


15.11.2021

Nyttårskonferansen 2022

Møre og Romsdal 2025 arrangerer Nyttårskonferansen for fjerde gong på Scandic Hotel Seilet, 11.-12.januar 2022.


Sjå foredraga frå Kampen om sjøareala!

No er alle foredraga frå sjøplankonferansen tilgjengelege. Du kan også sjå heile konferansen i opptak.


26.10.2021

Søknad om utfylling i Vestadvika

Hustadvika kommune søkjer om løyve etter forureiningslova til utfylling i sjø i Vestadvika.


22.10.2021

- Kampen om sjøareala må ikkje bli vunne av nokre få

Det er ei sterk auka interesse for sjøareala langs kysten vår. Sjøplankonferansen skal gi kommunane kunnskap om å ta berekraftige val.


19.10.2021

Vil du vite noko om utslepp frå norsk industri?

Kanskje du ønskjer å vite kva industrien i nærleiken av deg har lov til å drive med? Og kva slags utslepp dei har? Mange svar finn du på nettsida «Norske utslipp».


19.10.2021

Søknad om utfylling i sjø ved Fjordgata i Ålesund

P Juls Sandvig AS søkjer om løyve etter forureiningslova til utfylling ved gnr. 200 bnr. 79/356.


19.10.2021

Søknad om mudring i Nørvasundet i Ålesund

Mostein Kaupangen AS søkjer om løyve etter forureiningslova til mudring ved gnr. 42 bnr. 4 i tilknyting til utviding av småbåthamn.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel