Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer

Helse- og omsorgsavdelinga hos Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark har telefontid kvardagar mellom kl 12.00 - 14.30. Telefon: 33 37 10 00


Koronaviruset (covid 19)

Råd og informasjon finn du på Folkehelseinstituttets nettsider og på helsenorge.no.
Klikk her for å finne lenker og informasjon, mellom anna risikovurderingar og Korona- og vaksinasjonskart for Vestfold og Telemark.

08.03.2021

Helhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver

Tilskuddsordning "Helhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver" Søknadsfrist 1.april 2021.


05.03.2021

Auka merksemd på habiliterings- og rehabiliteringsfeltet

Evalueringa av opptrappingsplanen for habilitering- og rehabilitering viser at det har vore ei viss styrking av rehabiliteringstenestene, men at det er lite som tyder på at habiliteringsfeltet har vorte vesentleg styrkt i perioden.


04.03.2021

Innfører regionale tiltak i seks kommuner i Vestfold og Telemark

Det er en betydelig økning i smitte av den engelske virusvarianten i kommunene Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord og Tønsberg. Etter ønske fra kommunene, og anbefaling fra statsforvalteren, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, iverksetter regjeringen regionale tiltak fra midnatt, natt til fredag 5. mars. Tiltakene varer til og med tirsdag 16. mars.


04.03.2021

Mulig forsterkede smitteverntiltak

De seks tidligere Vestfold-kommunene har bedt Statsforvalteren om å fremme en anmodning til Helsedirektoratet om å vedta regionale forsterkede smitteverntiltak. Bakgrunnen er smitteutbruddet av den engelske varianten av covid-19 i deler av fylket.


03.03.2021

Framleis risikonivå 2

Kommunane melder om stabile smittetall frå uke 7 til 8 med unntak av stigande smitte i Tønsberg, Færder og Notodden og synkande smitte i Holmestrand, Vinje og Larvik kommunar.


01.03.2021

Nasjonal opplæring i koronavaksinasjon

Opplæringa er klar til bruk, ligg ope tilgjengeleg for alle og er gratis å bruke.


26.02.2021

Rapportering på kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot 2020

Kommunar og andre som har motteke tilskot frå kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot i 2020 skal rapportere til Statsforvaltaren. Frist for å rapportere er 1. april 2021.


23.02.2021

Nok ei veke med risikonivå 2

Me har stabile smittetal frå veke 6 til veke 7 i alle kommunane med unntak av Sandefjord, Larvik, Notodden, Horten og Skien. Desse kommunane melder om stigande smitte.


19.02.2021

Folkehelseinstituttet: Ikkje berre korona

Folkehelsearbeid er langt meir enn å kjempe mot virus. Helsestyresmaktene brukar difor mykje ressursar på å ha god oversikt over alle områder som påverkar helsa til folk.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel