Helse, omsorg og sosialtjenester

Oppdatert 06.03.2023

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer

Helse- og omsorgsavdelinga hos Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark har telefontid kvardagar mellom kl 12.00 - 14.30. Telefon: 33 37 10 00

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

03.10.2023

Webinarrekke om boligsosialt arbeid i november

Første webinar starter 2. november og siste webinar er 16. november. Temaet for webinarene er barnefamilier, rus- og psykisk helse og boligsosiale hensyn i plan knyttet til ny boligsosial lov.


03.10.2023

Folkehelseopplysningskampanjen - Ingen å miste

Hovedbudskapet i kampanjen er "Snakk om selvmordstanker - det kan redde liv". Den gjennomføres i perioden fra 15. oktober til 30. november i vår region.  


25.09.2023

Uforsvarlig behandling ved Notodden sykehus

Tre av femten pasienter fikk uforsvarlig behandling i akuttmottaket ved Notodden sykehus, men vi kjenner ikke til at dette har påført disse pasientene noen varig skade. Det viser et tilsyn Statsforvalteren har hatt med akuttmottaket.


22.09.2023, Oppdatert 22.09.2023

Avslutningskonferanse for eldrereformen Leve hele Livet

Vi inviterer kommunene i Vestfold og Telemark og samarbeidspartnere til en konferanse med fokus på erfaringer og framtidig utviklingsarbeid 8. november 2023 på Quality Grand Hotel i Larvik. 


21.09.2023

Å planlegge for bærekraft - Høstkonferansen 2023

Onsdag 6. desember inviterer Statsforvalteren til konferanse om helse- og omsorgstjenestene for kommunene i Vestfold og Telemark i Larvik.


11.09.2023

Utgifter til fertilitetsbehandling og til etablering for flyktninger

Arbeids- og velferdsdirektoratet har uttalt seg om to problemstillinger, som handler om henholdsvis dekning av utgifter til fertilitetsbehandling og utgifter til etablering for flyktninger.


07.08.2023

Fagdag i smittevern

I samarbeid med Utviklingssenteret i Telemark arrangerer vi den årlige fagdagen i smittevern 5. oktober. Stedet er Storsalen, Ulefoss samfunnshus. 


20.07.2023

Fagsamling om økonomisk rådgivning for NAV-kontor i Vestfold og Telemark og Agder

I samarbeid med Statsforvalteren i Oslo og Viken inviterer vi til fagdager for økonomiske rådgivere som jobber på NAV-kontor.


14.07.2023

Webinarer - boligsosialt arbeid

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Statsforvalteren i Agder og Husbanken sør inviterer til webinarer høsten 2023


14.07.2023

Forsikring av deltakere i kvalifiseringsprogrammet

Arbeids- og velferdsdirektoratet svarer opp spørsmål knyttet til forsikring av deltakere i kvalifiseringsprogrammet.  


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Kontakt oss

Fylkeslege i Vestfold og Telemark og direktør i helse- og omsorgsavdelingen: 
Sigmund Skei
telefon 33 37 23 90 (settes automatisk over til mobiltelefon)
E-post siske@statsforvalteren.no 

Assisterende direktør i helse- og omsorgsavdelingen: 
Inger Tveit Espeland
Telefon 35 58 61 91 / 40 40 41 92 
E-post fmteite@statsforvalteren.no 

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandlet etter samme prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angående en spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjelder saken personsensitive opplysninger, kan du òg sende sikker melding

Aktuelt

Bytte fastlege?

Skal du bytte fastlege eller har du andre spørsmål som gjelder fastlege-ordningen? Gå inn på nettsiden til  helsenorge.no