Sosialhjelp og sosiale tjenester

Den som ikke greier å forsørge seg selv, kan søke om sosialhjelp. Hjelpen kan ytes som bidrag, lån eller garanti for lån.

Økonomisk sosialhjelp skal først og fremst være en midlertidig ytelse, og meningen er at den som søker hjelp, skal bli i stand til å hjelpe seg selv etter hvert. Søknader om sosialhjelp skal sendes til Nav-kontoret i kommunen.


Publisert 06.09.2021

Endrer satser for sosialhjelp

Foreldre med barn i alderen 0-5 år som har behov for økonomisk sosialhjelp får nå mer penger til livsopphold.

 


Publisert 05.08.2021

Endringer i midlertidig forskrift om unntak fra sosialtjenesteloven § 20, § 20a og § 29 til § 40

Det er vedtatt endringer i §§ 3, 5 og 6 i midlertidig forskrift med virkning virkning fra 1. juli 2021.