Helse, omsorg og sosialtjenester

Oppdatert 20.12.2023

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer


Telefontid

Helseseksjonene i helse- og sosialavdelingen har følgende telefontid:

Mandag - torsdag: 12:00 - 14:00
               Fredag: 12:00 - 13:00

Slik kontakter du oss.


Nyheter om helse, omsorg og sosialtjenester:


Publisert 16.11.2023

Kontrollkommisjoner for psykisk helsevern har ledige verv

Ledige verv i kontrollkommisjonen for psykisk helsevern Universitetssykehuset Nord-Norge og Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern i Ofoten.


Publisert 30.09.2022

Sør-Varanger nominert til pris

Sør-Varanger kommune er en av tre kommuner i landet som kjemper om Leve hele livet-prisen 2022. 


Publisert 18.11.2021

FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)

Mennesker med nedsatt funkjonsevne har også rettigheter. Disse er nedfelt i en egen FN-konvensjon.


Publisert 09.07.2021

Digital søknad om skilsmisse

På grunn av teknisk feil ble to digital søknadskjemaer for separasjon og skilsmisse midlertidig satt ut av drift. Feilen er løst og alle disse digitale søknadsskjemaene er igjen tilgengelig.


Publisert 13.04.2021

Landsomfattende undersøkelser i NAV

Statsforvalteren i Troms og Finnmark skal i 2021 gjennomføre landsomfattende undersøkelser om tilgjengelighet til de sosiale tjenestene i NAV. 


Publisert 15.10.2020

24 millioner til sårbare eldre

Over 50 organisasjoner, kommuner og frivillige lag og foreninger i Troms og Finnmark får penger til sosiale og fysiske aktiviteter for eldre. - Vi har mange ildsjeler i fylket vårt, sier statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker, som håper at tiltakene kan settes i gang så fort som mulig.


Sist endret 15.12.2021

Koronaviruset

Statsforvalteren i Troms og Finnmark følger fortsatt situasjonen med koronapandemien. Kommuner, foretak, myndigheter og presse finner kontaktinformasjonen vår her. 


Publisert 07.05.2020

Vi søker assisterende helse- og sosialdirektør

Vi søker assisterende helse- og sosialdirektør. Vi ser etter deg som har en inkluderende lederstil og trives med planlegging og organisering. Søk innen 18. mai.


Publisert 17.04.2020

Barnehager og skoler åpnes: Smittevern

Barnehager og skoler skal åpnes gradvis. Åpningen skal skje kontrollert med nødvendige smitteverntiltak på plass. Barnehager og skoler finner viktig informasjon om åpning her.


Publisert 07.04.2020

Varamedlem for leder (jurist) søkes til Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern ved UNN Tromsø

Det er nå behov for å utvide Kontrollkommisjonen for det psykiske helsevern ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø, med ett ekstra varamedlem for leder.