Sosialhjelp og sosiale tjenester

Den som ikke greier å forsørge seg selv, kan søke om sosialhjelp. Hjelpen kan ytes som bidrag, lån eller garanti for lån.

Økonomisk sosialhjelp skal først og fremst være en midlertidig ytelse, og meningen er at den som søker hjelp, skal bli i stand til å hjelpe seg selv etter hvert. Søknader om sosialhjelp skal sendes til Nav-kontoret i kommunen.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 12.09.2022

Tilskudd til å løse sosiale problemer

Kommuner, NAV-kontor og sosiale entreprenører kan nå søke tilskudd til å prøve ut nye løsninger for å løse sosiale problemer.


Publisert 01.09.2022

Liten lovendring - stor betydning for barn

Fra og med 1. september skal kommunene vurdere søknader om økonomisk støtte uten å ta hensyn til barnetrygden. Det kan bety mer penger for familier med vedvarende lav inntekt.


Publisert 29.06.2022

6 millioner kroner fordelt til utvikling av sosiale tjenester

Sosiale tjenester skal være best mulig tilpassa behovet til brukerne. Derfor er 6 millioner kroner fordelt på 11 ulike tiltak ved NAV-kontorene i Troms og Finnmark.


Publisert 24.06.2022

Satser erstatter ikke individuelle vurderinger

Arbeids- og velferdsdirektoratet presiserer at satser for økonomisk sosialhjelp ikke skal erstatte individuelle vurderinger. Presiseringen kommer som en følge av prisveksten i samfunnet.


Publisert 05.05.2022

Opplæringsvideoer

Her finner du videoer fra våre opplæringer på nett. Her ligger saksbehandlingsvideoen fra 2020 og øvrige opplæringer vi har gjennomført etter dette.


Publisert 30.03.2022

Angående asylsøkere og flyktninger fra Ukraina og deres rettigheter ifølge sosialtjenesteloven

Informasjon om de siste avklaringene fra Arbeids- og Velferdsdirektoratet og andre, om forhold som angår asylsøkere og flyktninger fra Ukraina og deres rettigheter etter sosialtjenesteloven.

 


Publisert 06.01.2022

Basiskurs i økonomisk rådgivning

Hvilken nytteverdi er det å vite noe om tjenesten økonomisk rådgivning?


Publisert 15.12.2021

Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene for NAV- kontoret for 2022 er nå klar

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling av de sosiale tjenester og tiltak i kommunene etter sosialtjenesteloven.


Publisert 06.09.2021

Endrer satser for sosialhjelp

Foreldre med barn i alderen 0-5 år som har behov for økonomisk sosialhjelp får nå mer penger til livsopphold.

 


Publisert 05.08.2021

Endringer i midlertidig forskrift om unntak fra sosialtjenesteloven § 20, § 20a og § 29 til § 40

Det er vedtatt endringer i §§ 3, 5 og 6 i midlertidig forskrift med virkning virkning fra 1. juli 2021.