To ulike tilskuddsordninger til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav- kontoret for 2023 er nå klar

Formålet med tilskuddsordningene er å stimulere til utvikling av de sosiale tjenestene og tiltak i kommunene etter sosialtjenesteloven.

Les mer om Tilskudd til å løse sosiale problemer her

Les mer om utprøving av lovende arbeidsmodeller på sosialtjenesteområdet her