Regional ordning i Troms og Finnmark

Foto: iStock

Referater, maler og informasjon om ordningen i Troms og Finnmark

Publisert 15.12.2021

Regional kompetanseutvikling i Troms og Finnmark

Tilskuddsordningen

Retningslinjene for tilskudd er fastsatt i en forskrift og er styrende for ordningen. Supplerende og utdypende informasjon om ordningen finner en på Utdanningsdirektoratets hjemmesider, samt i de ulike malene Utdanningsdirektoratet har utviklet til retningslinjene. 

 

Behovsmelding - mal:

NB! Frist for å levere behovsmelding for 2024 er 1. desember 2023

Mal behovsmelding for 2024 - Rekomp.docx

Mal behovsmelding 2024 - Rekomp - Samisk.docx

Det skal være et tiltak pr. behovsmelding. 

Behovsmeldingen skal sendes inn til: sftfpost@statsforvalteren.no , merkes med

  • for Finnmark: 2023/8112
  • for Troms: 2023/8113

 I tillegg sendes en kopi til: rita.hellesvik@statsforvalteren.no 

 

Referater fra møter i Samarbeidsforum Rekomp: