Barnehage for en ny tid

Kunnskapsdepartemenetet har kommet med en ny barnehagestrategi

Publisert 30.03.2023

Nasjonal barnehagestrategi mot 2030 

Med denne strategien legger regjeringen til rette for at alle barn i Norge skal få mulighet til å ta del i barnehagefellesskapet, og at kvaliteten i barnehagene skal bli bedre og mer likeverdig over hele landet. Regjeringen vil holde barnehageprisen lav og investere mer i kompetanse til de ansatte, både gjennom kompetanseutvikling og gjennom tillit og faglig handlingsrom. Vi vil utvikle et moderne styrings- og finansieringssystem som skal bidra til å styrke kvaliteten og og kompetansen i barnehagene, og som skal sikre at fellesskapets midler og foreldrebetaling går til barnehagedrift. Regjeringa vil også bidra til å utdanne flere samiske barnehagelærere og øke antall samiske barnehageplasser. 

Dette sier Tonje Brenna, kunnskapsministeren i strategiens forord.

 

Hva sier strategien om barnehager i Troms og Finnmark

Fra 1. august 2023 får alle barn i Finnmark og Nord- Troms (tiltaksonen) gratis barnehageplass. 

Samiske barn og barnehager

Sametinget har vedtatt å gi tilskudd til samiske barnehager og avdelinger utenfor Finnmark og Nord- Troms . Samiske barn familier som har barn i samiskespråklige barnehager og avdelinger, skal dekket foreldrebetalingen.