Barnehage for en ny tid

Kunnskapsdepartemenetet har kommet med en ny barnehagestrategi

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 30.03.2023

Nasjonal barnehagestrategi mot 2030 

Med denne strategien legger regjeringen til rette for at alle barn i Norge skal få mulighet til å ta del i barnehagefellesskapet, og at kvaliteten i barnehagene skal bli bedre og mer likeverdig over hele landet. Regjeringen vil holde barnehageprisen lav og investere mer i kompetanse til de ansatte, både gjennom kompetanseutvikling og gjennom tillit og faglig handlingsrom. Vi vil utvikle et moderne styrings- og finansieringssystem som skal bidra til å styrke kvaliteten og og kompetansen i barnehagene, og som skal sikre at fellesskapets midler og foreldrebetaling går til barnehagedrift. Regjeringa vil også bidra til å utdanne flere samiske barnehagelærere og øke antall samiske barnehageplasser. 

Dette sier Tonje Brenna, kunnskapsministeren i strategiens forord.

 

Hva sier strategien om barnehager i Troms og Finnmark

Fra 1. august 2023 får alle barn i Finnmark og Nord- Troms (tiltaksonen) gratis barnehageplass. 

Samiske barn og barnehager

Sametinget har vedtatt å gi tilskudd til samiske barnehager og avdelinger utenfor Finnmark og Nord- Troms . Samiske barn familier som har barn i samiskespråklige barnehager og avdelinger, skal dekket foreldrebetalingen.