Kontaktpersonar ved dokumentasjon av rovviltskadar på husdyr

Årets beitesesong er straks i gang. Statens naturoppsyn (SNO) har eit landsdekkande nettverk av 12 regionalt rovviltansvarlege. Nedanfor finn du liste med namn og telefonnummer over kontaktpersonar i Rogaland.

Publisert 22.06.2023

Rovviltkontaktane skal hjelpe til med å dokumentere skader på husdyr frå freda rovdyr som jerv, gaupe, ulv, bjørn og kongeørn. Dokumentasjonen er viktig om du søker erstatning for rovviltskader på sau og andre husdyr.

Mange av desse utfører og bestandsregistreringar av rovvilt.

Lenke til liste over kontaktane i Rogaland.

Sjå også skriv om rovviltforvaltninga i Rogaland i lenka til denne nettsaka.

Hovudkontakt hos Statsforvaltaren i Rogaland er Bjørn Mo. På grunn av ferieavvikling vil kontaktperson variere i sommar:

Veke  

Kontaktperson

Telefon   

E-post

24-26

Bjørn Mo

51 56 89 09

bjorn.mo@statsforvalteren.no

27

Cathrine Stabel Eltervåg

51 56 89 15/
986 76 987

cathrine.eltervag@statsforvalteren.no

28

Bjørn Mo

51 56 89 09

bjorn.mo@statsforvalteren.no

29

Tage A. T. Eriksen

51 56 88 92

tage.eriksen@statsforvalteren.no

30

Marit Sundsvik Bendixen

51 56 88 92

marit.bendixen@statsforvalteren.no

31-38

Bjørn Mo

51 56 89 09

bjorn.mo@statsforvalteren.no

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.